Brukerstyrt personlig assistanse – betinget suksess eller helt katastrofe?

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). BPA er en alternativ måte å organisere tjenester på hvor bruker står for mye av organisering og styring selv. Prosjektet skal bl.a. studere kostnadsutvikling, organisering og vurdere mulige fremtidige løsninger.