Gå rett til innhold
<
<
Veslemøy

Veslemøy Navrestad

Overingeniør Marin økologi

vena@norceresearch.no
+47 51 87 54 99
Mekjarvik 12, 4072 Randaberg, Norway

Mastergrad/hovedfag i organisk analytisk kjemi fra Universitetet i Bergen

Ansatt som overingeniør i gruppen for Marin økologi.

Arbeider med kjemisk analyse av miljøprøver, inkludert påvisning og kvantifisering av mikroplast, PAH-metabolitter og andre forurensende komponenter ved hjelp av instrumentell analyse (pyr GC-MS og GC-MS-MS). Økotoksikologisk testing, prøveopparbeiding og metodeutvikling er også blant arbeidsoppgavene.

Har erfaring fra oljeservice industrien som forsøksleder og ansvarlig for utførelse av regulatoriske økotoksikologiske tester av kjemikalier i det marine miljø, herunder giftighet, nedbrytning og bioakkumulering. Arbeidet var GLP (Good Laboratory Practice) akkreditert.

Tidligere arbeidet med forskning og utvikling innen organisk kjemi, syntese av molekyler (antocyaner) og analyse og strukturbestemmelse ved hjelp av ulike analysemetoder.

Veslemøy Navrestad

Divisjon

Klima og miljø

Forskergrupper

Marin økologi