Gå rett til innhold
<
<
Veslemøy Navrestad

Veslemøy Navrestad

Overingeniør Marin økologi

vena@norceresearch.no
+47 51 87 54 99
Mekjarvik 12, 4072 Randaberg, Norway

Jeg er har mastergrad/hovedfag i organisk analytisk kjemi fra Universitetet i Bergen

Jeg er ansatt som overingeniør i gruppen for Marin økologi og arbeider med kjemisk analyse av miljøprøver, inkludert påvisning og kvantifisering av mikroplast, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og andre forurensende komponenter ved hjelp av instrumentell analyse (pyr GC-MS og GC-MS-MS). Økotoksikologisk testing, prøveopparbeiding og metodeutvikling er også blant arbeidsoppgavene.

Jeg har lang erfaring fra oljeservice industrien som forsøksleder og ansvarlig for utførelse av regulatoriske økotoksikologiske tester av kjemikalier i det marine miljø, herunder giftighet, nedbrytning og bioakkumuleringspotensialet. Arbeidet var GLP (Good Laboratory Practice) akkreditert. Giftighetstesting av avløpsvann og produsert vann ble også utført. Kvalitetssikring og oppdatering av prosedyrer i forhold til regelverk var også en del av arbeidsoppgavene.

Tidligere arbeidet jeg med forskning og utvikling innen organisk kjemi, syntese av molekyler (antocyaner) og analyse og strukturbestemmelse ved hjelp av ulike analysemetoder.

Veslemøy Navrestad

Divisjon

Klima og miljø

Mer info om Veslemøy Navrestad

Åpne CV