<
<
Sverre Litleskare

Sverre Litleskare

Forsker II

svli@norceresearch.no
+47 56 10 76 56
Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

•Epidemiologi

•Irritabel tarm-syndrom

•Giardia lamblia

•Utbrudd

•Ph.d, fastlege, under spesialisering i allmennmedisin

Om personen

Sverre Litleskare fullførte profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen i 2011. Turnustenesta vart fullført ved Haukeland Sjukehus og ved Dalen legesenter i Fyllingsdalen. Han har etter dette teke ei doktorgrad ved UiB (og vore tilknytt AFE) på deltid, samt vore under spesialisering i allmennmedisin, tidlegare som sjukeheimslækjar no som fastlækjar ved Minde Medisinske Senter.

Ph.d.-prosjektet var ein del av det større Giardia-prosjektet, og handla om komplikasjonar etter Giardia-utbrotet i Bergen i 2004. Disputas blei holdt 22. august 2019. Han tiltrådde som 50% seniorforskar i AFE 1. september 2019.

Hans forskningsinteresser inkluderer utbrot av gastroenteritt, post-infeksiøse tilstandar, sjukdommar i fordøyingssystemet, medisinsk uforklarte tilstandar og epidemiologi.

I tillegg til prosjekta under, jobbar eg som prosjektleiar for eit prosjekt under utvikling, der ein skal utvikle eit mobilspel som ein intervensjon for irritabel tarmsyndrom.

Sverre Litleskare

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Infeksjoner
Allmennmedisin

Mer info om Sverre Litleskare

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Aktuelt

Aktuelt

Undersøking blant pasientar innlagde på sjukehus etter Campylobacter-utbrotet i Askøy kommune, 2019