Gå rett til innhold
<
<
Sverre

Sverre Litleskare

Forsker II, forskningsleder Praksisnett Vest

svli@norceresearch.no
+47 56 10 76 56
Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ekspertise:

•Epidemiologi

•Irritabel tarm-syndrom

•Giardia lamblia

•Utbrudd

•Ph.d, fastlege, under spesialisering i allmennmedisin

Om personen

Sverre Litleskare fullførte profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen i 2011. Turnustenesta vart fullført ved Haukeland Sjukehus og ved Dalen legesenter i Fyllingsdalen. Han har etter dette teke ei doktorgrad ved UiB (og vore tilknytt AFE) på deltid, samt vore under spesialisering i allmennmedisin, tidlegare som sjukeheimslækjar no som fastlækjar ved Minde Medisinske Senter.

Ph.d.-prosjektet var ein del av det større Giardia-prosjektet, og handla om komplikasjonar etter Giardia-utbrotet i Bergen i 2004. Disputas blei holdt 22. august 2019. Han tiltrådde som 50% seniorforskar i AFE 1. september 2019.

Hans forskningsinteresser inkluderer utbrot av gastroenteritt, post-infeksiøse tilstandar, sjukdommar i fordøyingssystemet, medisinsk uforklarte tilstandar og epidemiologi.

I tillegg til prosjekta under, jobbar han som prosjektleiar for eit prosjekt under utvikling, der ein skal utvikle eit mobilspel som ein intervensjon for irritabel tarmsyndrom.

I mars 2023 starta han i jobben som forskningsleiar for PraksisNett Vest, ein del av PraksisNett: https://www.uib.no/praksisnett

Sverre Litleskare

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Infeksjoner
Allmennmedisin

Mer info om Sverre

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter