Infeksjoner

Sykdom kan forårsakes av infeksjoner ved at sykdomsfremkallende parasitter, bakterier eller virus kommer inn i kroppen vår. Noen ganger kan det ramme større grupper av befolkningen gjennom drikkevannet, som ved Giardia-utbruddet i Bergen og Campylobacterinfeksjonen på Askøy.

Aktuelt