Gå rett til innhold
<
<
Olav

Olav Aursjø

Seniorforsker

olau@norceresearch.no
+47 51 87 52 55
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Olav Aursjø har en Phd i kondenserte fasers fysikk fra Universitetet i Oslo og en Cand. Scient. i teoretisk fysikk fra det samme universitetet. Han har vært ansatt ved NORCE siden 2014. Hans forskning er hovedsaklig relatert til komplekse systemers fysikk. Dette har vært forskning på blant annet én- og flerfasestrømning, reaktiv transport og fluid strømning i porøse medier. Dette arbeidet innbefatter dataanalyse, teoriutvikling, datasimuleringer og utvikling av numeriske algoritmer. Sammen med Espen Jettestuen og Jan Ludvig Vinningland er han en av hovedutviklerne av en lattice-Boltzmann-basert CFD-løser. Denne har blant annet blitt brukt til modellering av reaktive transportfenomener og newtonsk og ikke-newtonsk fluidstrømning.

Olav Aursjø

Divisjon

Energi og Teknologi

Forskergrupper

Computational Geosciences and Modelling

Mer info om Olav

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin