Gå rett til innhold
<
<
Olav

Olav Aursjø

Seniorforsker

olau@norceresearch.no
+47 51 87 52 55
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Olav Aursjø har en Phd i kondenserte fasers fysikk fra Universitetet i Oslo og en Cand. Scient. i teoretisk fysikk fra det samme universitetet. Han har vært ansatt ved NORCE siden 2014. Hans forskning er hovedsaklig relatert til komplekse systemers fysikk. Dette har vært forskning på blant annet én- og flerfasestrømning, reaktiv transport og fluid strømning i porøse medier. Dette arbeidet innbefatter dataanalyse, teoriutvikling, datasimuleringer og utvikling av numeriske algoritmer. Sammen med Espen Jettestuen og Jan Ludvig Vinningland er han en av hovedutviklerne av en lattice-Boltzmann-basert CFD-løser. Denne har blant annet blitt brukt til modellering av reaktive transportfenomener og newtonsk og ikke-newtonsk fluidstrømning.

Olav Aursjø

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

Computational Geosciences and Modelling

Mer info om Olav

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
A generalized bodyforce scheme for lattice Boltzmann simulations of incompressible flow in complex geometries – Physics of Fluids 2023
Smart Water flooding: Part 2: Important input parameters for modeling and upscaling workflow – Universitetet i Stavanger 2022
Recommended polymer workflow: Lab (cm and m scale) – Universitetet i Stavanger 2022
Recommended polymer workflow: Interpretation and parameter identification – Universitetet i Stavanger 2022
Polymer flooding: Simulation Upscaling Workflow – Universitetet i Stavanger 2022
On the inclusion of mass source terms in a single-relaxation-time lattice Boltzmann method – Physics of Fluids 2018
How Stress and Temperature Conditions Affect Rock-Fluid Chemistry and Mechanical Deformation – 2017
Mineral Dissolution and Precipitation Rate Laws Predicted from Reactive Pore Scale Simulations – 2017
An improved lattice Boltzmann method for simulating advective–diffusive processes in fluids – Journal of Computational Physics 2017
How stress and temperature conditions affect rock-fluid chemistry and mechanical deformation – Frontiers in Physics 2016
Implementing resistivity measurements into compaction and immiscible flow experiments for EOR – IRIS Internal Report, 2015/218 2015
Lattice Boltzmann method for diffusion-limited partial dissolution of fluids – Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2015
Film flow dominated simultaneous flow of two viscous incompressible fluids through a porous medium – Frontiers in Physics 2014
A Direct Comparison Between a Slow Pore Scale Drainage Experiment and a 2D Lattice Boltzmann Simulation – Transport in Porous Media 2011
Oscillation-induced displacement patterns in a two-dimensional porous medium: A lattice Boltzmann study – Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2010
Mechanisms of seismic EOR – World Oil 2009
Seismic stimulation for enhanced oil recovery – Geophysics 2008
Se alle publikasjoner på Cristin