Gå rett til innhold
<
<
May-Britt

May-Britt Ellingsen

Forskningsleder Bærekraftig utvikling i Arktis

mael@norceresearch.no
+47 56 10 76 39
Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

May-Britt Ellingsen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Bærekraftig utvikling i Arktis

Mer info om May-Britt

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
A Trust Perspective on Interdisciplinary Work – 2023
Veien videre – Resiliens i Troms og Finnmark – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Ungt Entreprenørskap Troms – et «Kinderegg» for utvikling av samarbeid mellom næringsliv, skole og samfunn – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Forventningsbarometer for Nord-Norge 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Bioklyngene - En motor i bioøkonomien? – 2020
Barometer Nord. Forventningsbarometer for Nord-Norge – NORCE Norwegian Research Centre 2019
En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Sluttrapport. – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Bioeconomic Clusters—Background, Emergence, Localization and Modelling – Sustainability 2019
There is a Lot of Community Spirit Going On’. Middle Managers' Stories of Innovation in Home Care Services – Sage Open Nursing 2019
Samlokalisering av nødmeldingssentralene til politi, brann og helse utvider praksisfellesskapet og læring om samvirke – Nordisk politiforskning 2019
Teknologi til fallforbygging – prosjektrapport Falltek. (11/2018) – Norut 2018
Oppsummering KOMII H-2017- V 2018 Arbeidsnotat i KOMII- prosjektet- en kort,stikkordsbasert oppsummering. Notat 2/2018 – Norut Northern Research Institute 2018
Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018) – Norut 2018
Hvorfor samlokalisering gir bedre samhandling mellom nødetatene – Nordlys 2017
Samlokalisering bygger tillit i nødmeldingstjenesten. – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017
From bank to business: Contextual change and transformation of trust bases. – 2016
Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene – SINTEF 2016
Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (rapport 21/2015) – Norut 2015
FoUoI Kartlegging og analyse for utforming av Troms fylkeskommunes forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi (FoUoI-strategi). Rapport 29/2015 – Norut 2015
Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten – Norut Rapport 31/2015 2015
The power of environmental indifference. A critical discourse analysis of a collaboration of tourism firms – Ecological Economics 2015
”RASKERE OG RIKTIGERE NØDHJELP” Evaluering av samhandling i mellom politiets, brannvesenets og helsevesenets nødmeldingssentraler i casene SAMLOK, SPREDT og NÆR – Norut - Northern Research Institute 2014
Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet – Norut Tromsø 2013
Bedrifter + forskning=sant? – Nordlys 2012
Nyskapende nordnorsk reiseliv – Harstad Tidende 2012
Klyngeparadokset: klynger som oppskrift, verktøy og fasit for utvikling av marin bioteknologi – 2011
Access to Finance Through Network Credit: The Crucial Role of Trust – 2005
Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv Rapport fra en forstudie – Norut 2004
Kompetanse - tvang eller mulighet? Norut samfunnsforskning. Notat, konfidensielt. Norut samfunnsforskning 04/96. – Norut samfunnsforskning 1996
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt