Gå rett til innhold
<
<
Et felles kunnskapsgrunnlag i nord. Utrednings- og utviklingsoppdrag KMD

Et felles kunnskapsgrunnlag i nord. Utrednings- og utviklingsoppdrag KMD

Prosjektet skal levere et kunnskapsgrunnlag om vekst og verdiskaping i Nord-Norge, gjennom å systematisere og sammenstille relevante eksisterende analyser. Kunnskapsgrunnlaget skal bygge på enkelte av temaområdene fra nordområdestrategien -mellom geopolitikk og samfunnsutvikling. De prioriterte temaene er :

Vekst og verdiskaping i hele landsdelen med vekt på

• Utvikling i sentrale næringer og verdikjeder

• Innovasjon, FOU og omstillingsevne

• Utdanning og tilgang på kompetent arbeidskraft (kjønn og alder)

Analysene skal vise geografiske forskjeller, for eksempel etter sentralitet og samiske perspektiver skal dekkes. Prosjektet skal gjennomføres i samråd med deltagerne i Regionalt nordområdeforum (Finnmark-, Troms- og Nordland fylkeskommune, Sametinget, Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og Fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet) som utgjør referansegruppen.

Prosjektfakta

Navn

Et felles kunnskapsgrunnlag i nord. Utrednings- og utviklingsoppdrag KMD

Status

CONCLUDED

Periode

15.04.19 - 30.09.19

Forskningsgrupper

Prosjektmedlemmer

May-Britt Ellingsen
Jukka Teräs