May-Britt Ellingsen

May-Britt Ellingsen

Forskningsleder Regional utvikling
Telefon: +47 56 10 76 39
Epost: mael@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Aktuelt

Publikasjoner