May-Britt Ellingsen

May-Britt Ellingsen

Forskningsleder Regional utvikling
Mobil: +47 452 37 115
Epost: mael@norceresearch.no
Kontoradresse: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Aktuelt

Publikasjoner