Kjetil Folgerø

Sjefsforsker
Mobil: +47 971 73 548
Epost: kjfo@norceresearch.no
Kontoradresse: Fantoftvegen 38, 5072 Bergen, Norway