Kåre Hansen

Forskningsleder Arbeidsliv og innovasjon
Telefon: +47 51 87 56 21
Mobil: +47 930 43 779
Epost: kaha@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Aktuelt

Publikasjoner