Gå rett til innhold
<
<
Johan

Johan Olav Helland

Seniorforsker

jhel@norceresearch.no
+47 51 87 52 26
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Johan Olav Helland har PhD i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger (2005) og MSc i anvendt matematikk fra Universitetet i Bergen (2001). Hans forskningsinteresser er knyttet til modellering og simulering av transport og flerfasestrøm for utvinning og lagring i porøse medier. Han har utviklet numeriske metoder og poreskalamodeller for trefasestrøm som kan simulere fluidkonfigurasjon, kapillartrykk, hysterese, og komplekse grenseflatefenomen, direkte på segmenterte bilder av porestrukturen.

Johan Olav Helland

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

Computational Geosciences and Modelling

Mer info om Johan

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Prediction of Optimal Production Time during Underground CH4 Storage with Cushion CO2 Using Reservoir Simulations and Artificial Neural Networks – Energy & Fuels 2023
Adaptive mesh refinement in locally conservative level set methods for multiphase fluid displacements in porous media – Computational Geosciences 2023
Pore-scale Ostwald ripening of gas bubbles in the presence of oil and water in porous media – Journal of Colloid and Interface Science 2023
A level set approach to Ostwald ripening of trapped gas bubbles in porous media – Transport in Porous Media 2022
A Discrete-Domain Approach to Three-Phase Hysteresis in Porous Media – Water Resources Research 2021
On the relationship between capillary pressure, saturation, and interfacial area for three-phase flow in water-wet porous media – Advances in Water Resources 2021
Pore-scale modelling of three-phase capillary pressure curves directly in uniformly wet rock images – Geofluids 2021
A locally conservative multiphase level set method for capillary-controlled displacements in porous media – Journal of Computational Physics 2021
A multiphase level set approach to motion of disconnected fluid ganglia during capillary-dominated three-phase flow in porous media: Numerical validation and applications – Chemical Engineering Science (CES) 2019
Pore-Scale Level Set Simulations of Capillary-Controlled Displacement with Adaptive Mesh Refinement – Transport in Porous Media 2019
Footprints of spontaneous fluid redistribution on capillary pressure in porous rock – Geophysical Research Letters 2017
Pore-scale simulation of three-phase capillary pressure and trapping on 3D rock images – 2017
On the estimation of CO2 capillary entry pressure: Implications on geological CO2 storage – International Journal of Greenhouse Gas Control 2017
Experimental validation of a pore-scale-derived dimensionless capillary pressure function for imbibition under mixed-wet conditions – SPE Journal 2017
Mechanisms for trapping and mobilization of residual fluids during capillary-dominated three-phase flow in porous rock – Water Resources Research 2016
Computation of three-phase capillary pressure curves and fluid configurations at mixed-wet conditions in 2D rock images – SPE Journal 2016
On the Dependence og Capillary Entry Pressure with Subsurface Depth in Geological CO2 Storage – 2014
Computation of three-phase capillary entry pressures and arc menisci configurations in pore geometries from 2D rock images: A combinatorial approach – Advances in Water Resources 2014
Pore-Scale Modeling of Waterflooding in Mixed-Wet-Rock Images: Effects of Initial Saturation and Wettability – SPE Journal 2014
Dynamic capillary pressure curves from pore-scale modeling in mixed-wet-rock images – SPE Journal 2013
A level set method for simulating capillary-controlled displacements at the pore scale with nonzero contact angle – Water Resources Research 2013
A Dimensionless Capillary Pressure Function for Imbibition Derived From Pore-Scale Modeling in Mixed-Wet-Rock Images – SPE Journal 2013
Dynamic Capillary Pressure Curves from Pore-Scale Modelling in Mixed-Wet Rock Images – 2012
Pore-Scale Modelling of Water Flooding in Mixed-Wet Rock Images: Effects of Initial Saturation and Wettability – 2012
A Dimensionless Capillary Pressure Function for Imbibition Derived from Pore-Scale Modelling in Mixed-Wet Rock Images – 2012
A semi-analytical model for computation of capillary entry pressures and fluid configurations in uniformly-wet pore spaces from 2D rock images – Advances in Water Resources 2010
Se alle publikasjoner på Cristin