Gå rett til innhold
<
<
Johan

Johan Olav Helland

Seniorforsker

jhel@norceresearch.no
+47 51 87 52 26
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Johan Olav Helland har PhD i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger (2005) og MSc i anvendt matematikk fra Universitetet i Bergen (2001). Hans forskningsinteresser er knyttet til modellering og simulering av transport og flerfasestrøm for utvinning og lagring i porøse medier. Han har utviklet numeriske metoder og poreskalamodeller for trefasestrøm som kan simulere fluidkonfigurasjon, kapillartrykk, hysterese, og komplekse grenseflatefenomen, direkte på segmenterte bilder av porestrukturen.

Johan Olav Helland

Divisjon

Energi og Teknologi

Forskergrupper

Computational Geosciences and Modelling

Mer info om Johan

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin