Johan Olav Helland

Seniorforsker
Telefon: +47 51 87 52 26
Epost: jhel@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Johan Olav Helland har PhD i petroleumsteknologi fra Universitetet i Stavanger (2005) og MSc i anvendt matematikk fra Universitetet i Bergen (2001). Hans forskningsinteresser er knyttet til modellering og simulering av transport og flerfasestrøm for utvinning og lagring i porøse medier. Han har utviklet numeriske metoder og poreskalamodeller for trefasestrøm som kan simulere fluidkonfigurasjon, kapillartrykk, hysterese, og komplekse grenseflatefenomen, direkte på segmenterte bilder av porestrukturen.

Publikasjoner