Johan Olav Helland

Seniorforsker
Telefon: +47 51 87 52 26
Epost: jhel@norceresearch.no
Kontoradresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Publikasjoner