<
<
Jan Ole Rypestøl

Jan Ole Rypestøl

Forsker II

jary@norceresearch.no
+47 906 31 591
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Jan Ole Rypestøl er ansatt som Forsker II i samfunnsavdelingen i NORCE. Jan Ole tilhører forskningsgruppen 'Regional Utvikling' og publiserer sitt arbeid i høyt rangerte internasjonale forskertidsskrift innenfor temaer som regional omstrukturering, entreprenørskap, innovasjon og økonomisk geografi. Av utdannelse har Jan Ole en PhD i international business, en Master of Science i innovasjon og kunnskapsutvikling samt en interfakultær Cand. Mag grad fra blant annet Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. I tillegg til utstrakt forskererfaring fra institusjoner som Agderforskning, Universitetet i Agder og NORCE, har Jan Ole også lang erfaring som internasjonal gründer og bedriftsleder samt også 10 års erfaring som rådgiver og leder av ulike prosjekter innenfor entreprenørskapsopplæring og pedagogisk entreprenørskap.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Exploring the social dimension of regional industrial restructuring – 2022
Asset modification for regional industrial restructuring in times of economic crises – European Planning Studies 2022
New regional industrial path development and innovation networks in times of economic crisis – Industry and Innovation 2022
Policy to support digitalisation of industries in various regional settings. A conceptual discussion – Norsk Geografisk Tidsskrift 2022
Cluster development and regional industrial restructuring: agency and asset modification – European Planning Studies 2021
Asset modification for regional industrial restructuring: digitalization of the culture and experience industry and the healthcare sector – Regional studies 2021
Regional industrial restructuring: Asset modification and alignment for digitalization – Growth and Change 2020
Regional Industrial Restructuring – 2020
Digital transformation of regional industries through asset modification – Competitiveness Review: an international business journal 2020
Unravelling green regional industrial path development: Regional preconditions, asset modification and agency – Geoforum 2020
Barometer Nord. Forventningsbarometer for Nord-Norge – NORCE Samfunnsforskning 2019
Entrepreneurial discovery processes in different regional contexts: A conceptual discussion – 2019
Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters. – European Planning Studies 2018
Towards a more sustainable process industry: A single case study of restructuring within the Eyde process industry cluster – Norsk Geografisk Tidsskrift 2018
Coping with methodology: Validity and knowledge about the future – 2018
Coping with economic policy: Innovation policy in times of disruption – 2018
Entrepreneurial innovativeness and growth ambitions in thick vs. thin regional innovation systems – Entrepreneurship and Regional Development 2018
Linking content and technology: on the geography of innovation networks in the Bergen media cluster – Industry and Innovation 2017
Regional Rapport - Norges Bank 1/2017 – Agderforskning 2017
Regional industrial path development: The role of new entrepreneurial firms – Journal of Innovation and Entrepreneurship 2017
Omstilling Agder - En gjennomgang av gründertiltaket Veksthuset i en ekstraordinær tid – Agderforskning 2017
Regional Rapport - Norges Bank 4/2016 – Agderforskning 2016
Regional Rapport - Norges Bank 3/2016 – Agderforskning 2016
Regional Rapport - Norges Bank 2/2016 – Agderforskning 2016
Regional rapport - Norges Bank 1/2016 – Agderforskning 2016
En evaluering og analyse av NCE Media: Klyngenivå og bedriftsnivå – Senter for Nyskaping - Høgskolen i Bergen 2016
Nasjonal rapport - Norges Bank 4/2015 – Agderforskning 2015
4/2015 - Økonomisk analyse for region Sør, Norges Banks regionale nettverk – Agderforskning 2015
Økonomisk analyse for region Sør, Norges Banks regionale nettverk 3/2015 – Agderforskning 2015
Runde 2/2015 - Økonomisk analyse for region Sør, Norges Banks regionale nettverk – Agderforskning 2015
Runde 1/2015 - Økonomisk analyse for region Sør, Norges Banks regionale nettverk – Agderforskning 2015
Økonomisk analyse for region Sør, Norges Banks regionale nettverk 4/2014 – Agderforskning 2014
Økonomisk analyse for region Sør, Norges Banks regionale nettverk 3/2014 – Agderforskning 2014
Økonomisk analyse for region Sør, Norges Banks regionale nettverk 2/2014 – Agderforskning 2014
Økonomisk analyse for region Sør, Norges Banks regionale nettverk 1/2014 – Agderforskning 2014
Banebrytende nyetableringer? En kartlegging av nyetablerte bedrifter med potensiale til å starte nye næringer på Agder – Agderforskning 2014
Nasjonal Rapport - 4 2013 Oppdragsgiver: Norges Bank *Unntatt offentlighet* – Agderforskning 2013
REGIONAL RAPPORT FRA REGION SØR FOR RUNDE 4 2013 Oppdragsgiver: Norges Bank *Unntatt offentlighet* – Agderforskning 2013
Se alle publikasjoner på Cristin