Jan Ole Rypestøl

Jan Ole Rypestøl

Forsker II
Mobil: +47 906 31 591
Epost: jary@norceresearch.no
Kontoradresse: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Jan Ole Rypestøl er ansatt som Forsker II i samfunnsavdelingen i NORCE. Jan Ole tilhører forskningsgruppen 'Regional Utvikling' og publiserer sitt arbeid i høyt rangerte internasjonale forskertidsskrift innenfor temaer som regional omstrukturering, entreprenørskap, innovasjon og økonomisk geografi. Av utdannelse har Jan Ole en PhD i international business, en Master of Science i innovasjon og kunnskapsutvikling samt en interfakultær Cand. Mag grad fra blant annet Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. I tillegg til utstrakt forskererfaring fra institusjoner som Agderforskning, Universitetet i Agder og NORCE, har Jan Ole også lang erfaring som internasjonal gründer og bedriftsleder samt også 10 års erfaring som rådgiver og leder av ulike prosjekter innenfor entreprenørskapsopplæring og pedagogisk entreprenørskap.

Publikasjoner