Gå rett til innhold
<
<
Hilde

Hilde Danielsen

Forsker I

hida@norceresearch.no
+47 56 10 76 05
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Hilde Danielsen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Velferd

Mer info om Hilde

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Performing nationalism – Sámi culture and diversity in early education in Norway – European Educational Research Journal 2023
Economic composition and income volatility of Norwegian low-income families – a mixed method study of its implications – Nordic Journal of Social Research 2023
Birthday Parents and Representation. Ethnography as a basis for fictional film? – 2022
The road towards a new Norwegian Kindergarten – 2022
En rammeplan i bevegelse – Barnehagefolk 2021
Barnehagestudien – 2021
Diskusjon og avslutning – 2021
Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Hierarchical forms of belonging in an egalitarian society – 2020
Sosialfaglig arbeid i et nedstengt Norge – erfaringer fra et tiltak for lavinntektsfamilier – Fontene 2020
The New Patterns study: coordinated measures to combat child poverty – Scandinavian Journal of Public Health 2020
Great expectations: Migrant parents and parent-school cooperation in Norway – Comparative Education 2020
Is it mandatory to celebrate birthdays?’ Birthday parties as a test of belonging in Norway – Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology 2020
Kvinnesporet i Meland.Mot en ny introduksjonsordning. – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Dealing with diversity, hoping for inclusion. Parents’ involvement in urban schools in Norway – Ethnicities 2019
Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge – en evaluering av konsultasjonsteam – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Other people’s children: inclusive parenting in a diverse neighborhood in Norway – Ethnic and Racial Studies 2018
Negotiating abortion rights and sexual pleasure in the New Women’s Movement in Norway in the 1970s. – Labrys, estudos feministas 2018
Norsk likestillingshistorie, 1814-2013 – Fagbokforlaget 2015
Sovjetunionen og norsk arbeiderbevegelse – 2015
Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helse- og omsorgssektoren; veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? – Uni Research Rokkansenteret 2014
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt