Gå rett til innhold
<
<
Eirik

Eirik Normann

Forsker

eino@norceresearch.no
+47 56 10 74 31
+47 958 79 421
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Eirik Normann

Divisjon

Klima og miljø

Mer info om Eirik

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (5. utg.) – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Floteneset høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Direct evidence of increased natural mortality of a wild fish caused by parasite spillback from domestic conspecifics – Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2023
Atlantic salmon of wild and hatchery origin have different migration patterns – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2022
Vurdering av overlevelsen til laksesmolt i Tysseelva ved bruk av akustisk telemetri Pilotstudie 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Rapport for perioden 2016-2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Acoustic telemetry predation sensors reveal the tribulations of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts migrating through lakes – Ecology of Freshwater Fish 2021
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Kongsfjord Habitatkartlegging og fiskebiologiske undesøkelser i perioden 2014-2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Åelva: Utlegging av gytegrus i 2019 og undersøkelse av gytegroper i 2020 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Plast i elver på Vestlandet – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Matreelva - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Slakteriet Brekke AS høsten 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Vossolaksen – genetisk status – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020
Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Swimming with the Fishes: Validating Drift Diving to Identify Farmed Atlantic Salmon Escapees in Thewild – Aquaculture Environment Interactions 2019
Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Daleelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Ekso: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Teigdalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Vikja: Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2018. Utlegging av rogn som kultiveringsmetode – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Modalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") – NORCE Norwegian Research Centre 2019
An extensive common‐garden study with domesticated and wild Atlantic salmon in the wild reveals impact on smolt production and shifts in fitness traits – Evolutionary Applications 2019
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø : god praksis ved miljøforebyggende tiltak i elver og bekker – NORCE 2018
Blekeprosjektet 2014-2017 – Uni Research Miljø 2018
Kilenotovervåking med uttak av rømt fisk i Osterfjordsystemet 2017 – Uni Research Miljø 2018
Utfisking av rømt oppdretsfisk på oppdrag fra OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2017 – Uni Research Miljø 2018
Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland – Uni Research Miljø 2018
Gytefisktelling av lasks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017 – Uni Research Miljø 2018
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2017 – Uni Research Miljø 2018
Out of sync: monitoring the time of sea entry of wild and hatchery salmon Salmo salar smolt using floating passive-integrated transponder antennae – Journal of Fish Biology 2018
Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014, 2015 og i 2016. – Uni Research Miljø 2017
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. – Uni Research AS 2017
Release during night enhances survival of wild Atlantic salmon smolts – Fisheries Management and Ecology 2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2016 – Uni Research Miljø 2017
Uttak av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sør-Norge gjennom oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) høsten 2016. – Uni Research Miljø 2017
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016. – Uni Research Miljø 2017
Smoltslep som tiltak for å bygge opp gytebestanden av Vossolaks - sammenstilling av fangster fra kile- og sittenotfiske. Sluttrapport for FHF-prosjekt nr. 900608 – Uni Research AS 2016
Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2015. LFI-rapport nr. 265. – Uni Research AS 2016
Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland (LFI-rapport nr. 281) – Uni Research AS 2016
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks etter rømmingen ved Gulestø i Bremanger, Sogn og Fjordane, i april 2015. LFI-rapport 272. – Uni Research AS 2016
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - Årsrapport for 2015. LFI-rapport nr. 279 – Uni Research AS 2016
Vikja - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2015. Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode. – Uni Research AS 2016
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015. – Uni Research AS 2016
Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2015. – Uni Research AS 2016
Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014 og 2015. – Uni Research AS 2016
Undersøkelser og tiltak i Årdalselven. 2014. – Uni Research AS 2015
Jostedøla - fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000-2014. – Uni Research AS 2015
Dalselva i Framfjorden - fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2014 – Uni Research AS 2015
Vosso Områdetilnærming. Sluttrapport – LFI Uni Research Miljø 2015
Rømmingen av regnbueaure fra Angelskår i Sørfjorden januar 2015 – LFI Uni Research Miljø 2015
Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010-2014 – LFI Uni Research Miljø 2015
Gytefisktelling, kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2014 – LFI Uni Research Miljø 2015
Use of fatty acid profiles to monitor the escape history of farmed Atlantic salmon – Aquaculture Environment Interactions 2015
Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013 – Uni Research Miljø LFI 2014
Bjornesfjorden. Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999 – 2013 – Uni Miljø, Uni Research 2014
Salmon lice increase the age of returning Atlantic salmon – Biology Letters 2014
Migration and predation of Atlantic salmon smolts from Vosso – LFI Uni Miljø 2014
Songdalselva i Vest-Agder. Reetablering av laks etter redusert tilførsel av sur nedbør på Sørlandet – Uni Miljø, Uni Research AS 2014
Spawning locations and tributaries in the river Aurland – Uni Research AS, Uni Miljø 2013
LFI-208. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2011-2012 – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
LFI-2015.Uttak av oppdrettslaks i vassdrag i Hardanger og Sunnhordland i 2012 – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2011-2012. LFI-rapport nr.222 – Uni Miljø, Uni Research AS 2013
LFI-220. Vintersituasjonen i Bolstadelva 2013 – ekstremt lav vannføring og effekter på eggoverlevelse – LFI Uni Miljø 2013
LFI-194. ”LIV” – livet i vassdragene. -Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaurebestander i seks regulerte elver i perioden 2006-2012 – LFI Uni Miljø 2013
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt