Obrestad003

Vind viser vei

Nå skal vinden utenfor Obrestad fyr på Jæren i Rogaland vise vei for økt kunnskap om vind og fremtidig design av vindturbiner. I ett år framover vil tre nye vindmålestasjoner gi avansert og verdifull værdata til NORCE.

Publisert 14. jan. 2019

Arbeidet har allerede startet og avansert vindmåleutstyr blir i disse dager montert ved Obrestad Fyr i Rogaland. Planen er å samle inn vinddata i ett år. Dette gjøres for å få mer kunnskap om hvordan vindturbulens varierer sammen mellom flere punkter, noe som er viktig når fremtidens vindturbiner skal designes. De tre vindmålerne blir plassert på tomten rundt fyret, i stativer 2-3 meter over bakken. El.- og nettverkskabel er gravd ned like under bakken.

Måler vind og temperatur
- Vi monterer nå tre spesielle målestasjoner like ved fyret. De plasseres i retning mot sør, vest og nord på stativer to til tre meter over bakken. Hver av dem vil sende et laserlys vel to kilometer ut i havet og inn i vinden. Slik måles vinden utover havet fra tre ulike lokasjoner samtidig og data om vindens egenskaper sendes automatisk til landstasjonen og NORCE i Bergen, forklarer seniorforsker Yngve Heggelund som er prosjektleder for innsamlingen av vinddata. Han legger til at prosjektet også måler temperatur i flere lag oppover i høyden ved hjelp av en såkalt passiv mikrobølgeradiometer.
- Jeg kjenner ikke til at vinddata er målt og samlet inn på denne måten før, sier Heggelund og dermed er det stor sannsynlighet for at dette er "nybrottsarbeid".

Værstasjon i 100 år
Obrestad fyr, som har vært værstasjon siden 1919, ble valgt nettopp på grunn av fyrets unike beliggenhet. Fyret fra 1873 er fredet, og alle parter er enig om at installasjonene skal plasseres så skånsomt som mulig det året målingene pågår. Alle kabler graves ned like under bakken. NORCE samarbeider tett med kommunen, fylket og fylkesmannens miljøvernavdeling som har godkjent målestasjonene og plasseringen. På denne måten kan kunnskap innhentes uten å ha installasjoner og værskip liggende ute i havet.
– Det er viktig å påpeke at det foreligger ingen planer om å bygge ut vindkraft ved Obrestad. Dette stedet er kun valgt fordi den har en egnet plassering for uforstyrret vindmåling ved havet, er lett tilgjengelig, og har strøm og nettverk slik at dataene greit kan sendes til oss, forklarer Norce-forsker Martin Flügge.

Obrestad001
NORCE-forskerne Martin Flügge og Benny Svardal ved vindmåleutstyret på Obrestad fyr.
Obrestad002
Klar for montering av vindmålere ved Obrestad fyr. Fra venstre Jarle Berge (UiS), Martin Flügge (NORCE), Benny Svardal (NORCE) og Pablo Saavedra (UiB).

Equinor med på laget

Både Equinor, universitetene i Bergen og Stavanger samt NORCE, står bak prosjektet. Equinor ønsker å bruke resultatene i selskapets satsing på vindmøller i havet. Men kunnskapene fra Obrestad vil etter bearbeidelse også bli tilgjengelig for resten av verden, fordi selve utstyret er finansiert av den norske stat gjennom et offentlig vindprosjekt finansiert av Forskningsrådet, gjennom Offshore Boundary-Layer Observatory (OBLO) prosjektet. Målingene på Obrestad vil koste rundt seks millioner kroner, og en god del av kostnadene dekkes av Equinor.

- For oss er dette et unikt og viktig prosjekt. Dersom vi får en bedre forståelse for hvordan vinden kan variere mellom to punkter, kan vi optimalisere måten vi designer våre vindturbiner på. Da kan vi redusere kostnadene og gjøre havvindkraft mer konkurransedyktig, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Equinor.

Equinor leverer i dag fornybar vindkraft fra fire prosjekter i Storbritannia og Tyskland til mer enn 1 million europeiske hjem. Selskapet deltar også i vindkraftprosjekter i den polske delen av Østersjøen.

- Equinor bygger nå en betydelig posisjon innen fornybar energi og utvikler seg som et bredt energiselskap. Dette er et marked i vekst, sier Eriksen.

Les mer i Stavanger Aftenblad om saken

Obrestad004
Regn og havtåke preget Obrestad fyr da pressetalsmann Eskil Eriksen fra Equinor ble intervjuet for TV av NRK Rogaland.
Obrestad007
- Nå er den andre laservindmåleren klar til å heises opp 2-3 meter i stødige stativer, forklarer fra venstre forskerne Martin Flügge og Benny Svardal fra NORCE.
Obrestad008
NRK gjør opptak når NORCE installerer laser-vindmåler i stativer ved Obrestad fyr langs Jærkysten.