Go straight to content
<
<
Læring av medisinske feil ved legevakttjeneste

Læring av medisinske feil ved legevakttjeneste

- Bakgrunn Pasientklager har vist seg egnet som utgangspunkt for å lære av medisinske feil. Legevakt er særlig utsatt for slike klager. - Mål Å identifisere faktorer ved person og situasjon som øker risikoen for uheldige hendelser og feil. - Materiale og metode Pasientklager i løpet av ett åt til legevakter som dekker en populasjon på halvannen million innbyggere. Det anslås mottak av ca 200 klager for analyse av handling og utfall. Det vil bli utviklet dataprogram for avidentifiseringsprosessen og overføring av data. Det vil bli brukt case-control design der hendelse knyttet til påklaget lege er case og konsultasjon knyttet til lege som ikke er påklaget er control. - Implikasjoner/relevans Det er forventet at studien vil avklare hvilken betydning legenes alder, kjønn, etnisitet vil ha for uheldige hendelser og feil. Likeledes hvilke tilstander, situasjoner og systemforhold som gir økt risiko for slike; og om utdanning utenfor Norge, er av betydning.

Project facts

Name

Læring av medisinske feil ved legevakttjeneste

Status

CONCLUDED

Duration

01.05.13 - 31.12.18

Location

Bergen