Go straight to content
<
<
Gunnar

Gunnar Tschudi Bondevik

Research Professor

gbon@norceresearch.no
+47 56 10 72 17
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Gunnar Tschudi Bondevik

Division

Health & Social Sciences

More information about Gunnar

See profile in Cristin

Projects

See all
See all
Publications
Primary care doctors in acute call-outs to severe trauma incidents in Norway–associations with factors related to patients and doctors – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2023
Fallforebygging for eldre – erfaringer fra et pilotprosjekt i Bømlo kommune – Utposten 2021
Physician factors associated with medical errors in Norwegian primary care emergency services – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2021
Variation in perception of safety culture in out-of-hours family medicine service in Croatia – Slovenian Journal of Public Health 2021
Slik kan man ta bedre vare på eldre pasienter – Bergens Tidende 2020
Pasientsikkerhetskultur og koronapandemien - nye muligheter for trygghet og samarbeid i norsk helse- og omsorgstjeneste. – Tidsskrift for omsorgsforskning 2020
Patient Safety Culture in Norwegian Home Health Care – a study protocol. – Tidsskrift for omsorgsforskning 2020
Patient safety culture in Italian out-of-hours primary care service: a national cross-sectional survey study. – British Journal of General Practice 2020
Couple relationship problems-a task for the general practitioner? A cross-sectional survey from Norway. – Family Practice 2020
The safety attitudes questionnaire for out-of-hours service in primary healthcare—Psychometric properties of the Croatian version – PLOS ONE 2020
Analysis of patient safety culture in an out of hours primary care service. – Recenti Progressi in Medicina 2020
Promoting leadership and quality improvement through external inspections of management of sepsis in Norwegian hospitals: a focus group study – BMJ Open 2020
Effects of external inspections on sepsis detection and treatment: a stepped-wedge study with cluster-level randomisation – BMJ Open 2020
Physician factors associated with increased risk for complaints in primary care emergency services: a case - control study – BMC Family Practice 2020
Early diagnosis of sepsis in emergency departments, time to treatment, and association with mortality: An observational study – PLOS ONE 2020
Assessing safety climate in prehospital settings: Testing psychometric properties of a common structural model in a cross-sectional and prospective study – BMC Health Services Research 2019
The safety attitudes questionnaire – ambulatory version: psychometric properties of the Norwegian version for nursing homes – BMC Health Services Research 2019
Opportunities for improvement in nursing homes: Variance of six patient safety climate factor scores across nursing homes and wards - Assessed by the Safety Attitudes Questionnaire – PLOS ONE 2019
The when and how of the gynaecological examination: a survey among Norwegian general practitioners – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2019
Variation in staff perceptions of patient safety climate across work sites in Norwegian general practitioner practices and out-of-hour clinics – PLOS ONE 2019
Training and assessment of non-technical skills in Norwegian helicopter emergency services: a cross-sectional and longitudinal study – Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2019
Patient safety culture in out-of-hours primary care services in the Netherlands: a cross-sectional survey – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2018
Variations in patient safety climate and perceived quality of collaboration between professions in out-of-hours care – Journal of Multidisciplinary Healthcare 2017
Patient safety culture in Slovenian out-of-hours primary care clinics – Slovenian Journal of Public Health 2017
Patient safety culture in Norwegian nursing homes – BMC Health Services Research 2017
The safety attitudes questionnaire - ambulatory version: psychometric properties of the Slovenian version for the out-of-hours primary care setting – BMC Health Services Research 2017
The psychometric properties of the 'safety Attitudes questionnaire' in out-of-hours primary care services in the Netherlands – PLOS ONE 2017
Noen kommer – noen går. Hvorfor slutter allmennleger i Sogn & Fjordane? – Utposten 2016
Kommunikasjon og samandling mellom primær- og sekundærhelsetjenesten – Utposten 2016
Pasientsikkerhetskultur – 2016
Norsk legevakt i et internasjonalt perspektiv – 2016
Interprofessional Workplace Learning in Primary Care: Students from Different Health Professions Work in Teams in Real-Life Settings – International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 2015
Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget – Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse 2014
Simulation-based training and assessment of non-technical skills in the Norwegian Helicopter Emergency Medical Services: a cross-sectional survey – Emergency Medicine Journal 2014
The safety attitudes questionnaire - Ambulatory version: Psychometric properties of the Norwegian translated version for the primary care setting – BMC Health Services Research 2014
Patient safety culture in Norwegian primary care: a study in out-of-hours casualty clinics and GP practices – Scandinavian Journal of Primary Health Care 2014
EurOOHnet - the European research network for out-of-hours primary health care – European Journal of General Practice 2014
Diagnostic scope in out-of-hours primary care services in eight European countries: an observational study – BMC Family Practice 2011
Kvaliteten på sykepleieres håndtering av telefonhenvendelser til legevakt – Sykepleien Forskning 2010
Sykepleiers håndtering av telefonhenvendelser til legevakt – Sykepleien Forskning 2010
Subjective and objective sleep among depressed and non-depressed postnatal women – Acta Psychiatrica Scandinavica 2009
Sleep and depression in postpartum women: A population-based study – Sleep 2009
Bratland SZ & Bondevik GT. Klagesaker fra legevakt - hvilke forhold kan føre til behandlingsfeil? I: Bratland SZ, Lundevall S (red.) Rapport fra Helsetilsynet 7/2009. Oslo. ISSN: 1503-4798. S. 63-72 – Statens helsetilsyn 2009
Hvorfor velger pasienten legevakten fremfor fastlegen? – Sykepleien Forskning 2008
Beliggenhet, lokaler og rutiner ved norske legevakter – Tidsskrift for Den norske legeforening 2007
Organisering av legevakt – Tidsskrift for Den norske legeforening 2007
Factors associated with depressive symptoms among postnatal women in Nepal – Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2007
Bruk av skuespiller i undervisning av medisinstudenter – Tidsskrift for Den norske legeforening 2006
The prevalence of depressive symptoms in the postnatal period in Lalitpur district, Nepal – Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2006
Anemia in pregnancy in rural Tanzania; associations with micro-nutritients status and infections – European Journal of Clinical Nutrition 2002
Maternal hematological status and risk of low birth weight and preterm delivery in Nepal – Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2001
Original communication. Homocysteine and methylmalonic acid levels in pregnant Nepali women. Should cobalamin supplementation be considered? – European Journal of Clinical Nutrition 2001
Anemia in pregnancy: possible causes and risk factors in Nepali women – European Journal of Clinical Nutrition 2000
Seasonal variation in risk of anemia among pregnant Nepali women – International Journal of Gynecology & Obstetrics 2000
The prevalence of anemia in pregnant Nepali women - a study in Kathmandu – Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2000
See all publications in Cristin