Go straight to content
<
<
Akutt helsehjelp ved selvskade

Akutt helsehjelp ved selvskade

Selvskading er et økende helseproblem, særlig blant ungdom. Selvskading signaliserer en sårbarhet ved en person eller dens livssituasjon og betegnes som en av de viktigste risikofaktorene for selvmord.

Når personer har skadet seg selv og har behov for akutt helsehjelp, tar de ofte kontakt med legevakt. Rammene i de akuttmedisinske tjenestene kan være utfordrende for pasienter i en sårbar situasjon. Dette gjenspeiles muligens i medieoppslag om uheldige legevaktmøter i forbindelse med selvskade. Vi mangler forskningsbasert kunnskap om henvendelser om akutt helsehjelp ved selvskading og selvmord.

Prosjektet skal gi kunnskap om legevaktens rolle i behandlingen av personer som skader seg selv. Målet er å bidra til at de som skader seg selv blir godt ivaretatt når de har behov for akutt helsehjelp i førstelinjetjenesten.

Project facts

Name

Akutt helsehjelp ved selvskade

Status

Active

Duration

01.07.21 - 31.12.25

Location

Bergen

Research Topics

Funding

The Norwegian Medical Association (NMA)

Project members