Yngvar Larsen

Senior Researcher
Mobile: +47 907 91 839
Email: ynla@norceresearch.no
Office Address: Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Publications