Go straight to content
<
<
Bolig og velferdssimulering

Bolig og velferdssimulering

Det er utviklet en datamodell som kommunene skal kunne benytte til å simulere befolkningens framtidige behov for bistand, behov for opphold i kommunale helse- og omsorgsboliger, behov for langsiktige institusjonsopphold og forventet forekomst av en del aldersrelaterte sykdomstilstander.

Modellen gir også mulighet til å simulere forventet generelle behov for boligmengde og -type i kommunen framover, basert på bl.a boligpreferanser for ulike aldersgrupper og i kombinasjon med befolkningsframskrivinger fra SSB.

Project facts

Name

Bolig og velferdssimulering

Status

Active

Duration

01.08.21 - 31.12.24

Location

Stavanger

Research group

Prosjekteier

NORCE

Project members

Helga Birgit Bjørnarå
Brita Gjerstad

Samarbeidspartnere

NORCE, Universitetet i Stavanger