Gå rett til innhold
<
<
Verdens største havvindprosjekt er ikke lønnsomt, viser ny rapport

Verdens største havvindprosjekt er ikke lønnsomt, viser ny rapport

Aktuelt

Publisert: 20.11.2021
Oppdatert: 02.06.2023

Thomas Hovmøller Ris

'Dogger Bank', verdens største havvindprosjekt, er en del av Equinors 400 milliarder kroner investering i fornybarprosjekter. Men prosjektet er ikke lønnsomt, fastslår ny rapport.

Byggingen av verdens største havvindprosjekt på Dogger Banke, ved Storbritannias kyst er i gang. Det er Equinor som står bak prosjektet, men før prosjektet har blitt ferdig, utfordrer nå en ny studie ledet av NORCE økonomien bak prosjektet. Prosjektet blir ikke lønnsomt dersom en legger til grunn normale avkastningskrav.

Seniorforsker Atle Blomgren er prosjektleder på studien og sammen med forskere fra Universitetet i Stavanger leverte han tidligere denne måneden studien til Olje- og energidepartementet.

Rapporten er finansiert av midler fra Olje- og energidepartementet (OED) og prosjektet heter «Læringsprosesser fra norskbasert petroleumsvirksomhet: Et anvendt forskningsprosjekt». Rapporten om havvindprosjektet er en av flere delrapporter i prosjektet.

Denne delrapporten er utarbeidet av Petter Osmundsen (UiS), Magne Emhjellen-Stendal (Petoro ASA) og Sindre Lorentzen (UiS)