Gå rett til innhold
<
<
NORCE skal digitalisere hav- og kystnæringene

NORCE skal digitalisere hav- og kystnæringene

Aktuelt

Publisert: 28.11.2023
Oppdatert: 29.11.2023

Veronica Helle

NORCE skal lede digitaliseringssenteret Oceanopolis, som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter i havnæringen å løse digitale utfordringer.

Torleif Lothe, Stereometrisk måling brukes til å kontrollere at bølge- og strømmodeller fungerer som de skal., IMG 6680, ,

Kilde:
Torleif Lothe

Stereometrisk måling brukes til å kontrollere at bølge- og strømmodeller fungerer som de skal.

Mange bedrifter ser ikke hva de kan bruke den digitale teknologien til. I Oceanopolis skal vi levere digital kompetanse og tjenester, kartlegge behov og løse utfordringer. Bedriftene kan teste ny digital teknologi før investering, og bli mer konkurransedyktige.

Oceanopolis er ett av Norges to utvalgte digitale innovasjonsnav i EUs program DIGITAL. Formålet med programmet er å bygge digital kapasitet og infrastruktur i hele Europa.

Regjeringen foreslår millionstøtte

Regjeringen foreslår nå å sette av 20 millioner kroner for 2024 til medfinansiering av de to innovasjonsnavenes innsats for å hjelpe bedrifter og offentlig sektor.

– Med dette setter Regjeringen kraft på den digitale og grønne omstillingen og bidrar til at flere små og mellomstore bedrifter får økt kompetanse og mulighet for teknologioverføring, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung i en pressemelding.

Innovasjonsnavene skal fokusere på innovative digitale teknologier, deriblant anvendt kunstig intelligens, og Oceanopolis spesielt mot havrelaterte næringer og kystsamfunn. Begge navene er satt sammen av solide fagmiljøer, med både forsknings- og næringsaktører.

Oceanopolis ledes av NORCE datterselskapet DIH Oceanopolis, og trekker inn ressurser fra forskningsinstituttet og andre partnere til fordel for norsk næringsliv og offentlige virksomheter. Det andre navet, Nemonoor, ledes av Digital Norway. Som Oceanopolis skal det se på mulighetene som åpner seg gjennom bruk av kunstig intelligens.

– Oceanopolis og Nemonoor har en viktig rolle med å sikre at små og mellomstore bedrifter, herunder mange hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn, kan ta i bruk og realisere praktiske gevinster av digitalisering. Vi har ikke råd til at disse faller utenfor det digitale skiftet, sier daglig leder Stig Marthinsen i Oceanopolis.

NORCE har helt siden 2018 posisjonert seg inn mot å bli en nasjonal hub i det europeiske digitale nettverket.

– Det er gledelig at den nasjonale medfinansieringen nå er på plass. Målet vårt med satsningen er todelt, der det ene er å støtte små og mellomstore bedrifter og offentlige etater med å etablere prosjekter og bygge nettverk, og den andre målsettingen er å bli forskningspartner til samarbeidspartnerne. Vi mener at dette over tid vil skape et enda sterkere nettverk mellom oss og våre samarbeidspartnere, sier Thor Arne Håverstad, visekonsernsjef i NORCE.

Bli mer konkurransedyktig

De digitale innovasjonsnavene skal bidra til økt digitalisering og det grønne skiftet i norske virksomheter og styrket konkurransedyktighet for norske bedrifter.

Innovasjonsnavene støttes av EU og deltakerlandene. Regjeringen foreslår nå å sikre slik medfinansiering til de norske digitale innovasjonsnavene.

– Dersom vi skal klare å gjennomføre den digitale og grønne omstillingen som fremtiden krever, må vi hjelpe virksomhetene både med å se mulighetene og gjennomføre viktige tiltak. Her har innovasjonsnavene en viktig oppgave, sier Tung.

De digitale innovasjonsnavene er sentrale i EUs nye program for digital omstilling. Nasjonale European Digital Innovation Hubs (EDIH) skal hjelpe bedrifter og offentlig sektor med kompetanse, digitale forretningsmodeller og planer, utprøving av teknologi før investering, samarbeidspartnere og mulige finansieringskilder, slik at de lykkes med digital omstilling.

Naouel Gharbi, NORCE, , IMG 0550, ,

Kilde:
Naouel Gharbi, NORCE

Fremtredende partnere er NorthEdge, Media City Bergen, Mechatronics Innov Lab (MIL), GCE NODE, NCE EYDE, GCE Ocean Technology, NCE Maritime Clean Tech, NCE Seafood, Norwegian Energy Solutions, Innoventus sør, Valide, VIS, Kunnskapsparken Helgeland, KUPA, Offshore wind-klyngen, solenergiklyngen og Vital infrastruktur. Samarbeidet består også av flere bedriftssammenslutninger, universiter, forskningsinstitutter, inkubatorer, avanserte laber og testfasiliteter. Begge EDIHer vil jobbe nasjonalt, med utgangspunkt i eksisterende tilstedeværelse for konsortiumet

EDIH Oceanpolis er representert i Agder, Rogaland, Vestland, Nordland, Troms og Finnmark.

Stig Marthinsen

Strategisk rådgiver - Grimstad
smar@norceresearch.no
+47 56 10 79 01

Thor Arne Håverstad

Visekonsernsjef - Kristiansand
thha@norceresearch.no

+47 911 23 555