Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 31.10.2023
Oppdatert: 02.11.2023

Arne Roger Janse

Om mennesker og roboter med kunstig intelligens kan arbeide bedre sammen, kan europeisk industri bli mer effektiv. EU-prosjektet COGNIMAN, med NORCE i spissen, skal bidra til at det skjer.

– Noen produksjonsprosesser er vanskelig å automatisere, og krever derfor stor arbeidsinnsats av mennesker. Men med hjelp av smartere roboter, og bedre samarbeid mellom roboter og mennesker, kan vi effektivisere også disse produksjonsprosessene, sier Nabil Belbachir.

Forskningsdirektøren i NORCE koordinerer COGNIMAN, et fireårig prosjekt som har fått 11 millioner euro i støtte fra EU-kommisjonen. Konsortiet inkluderer 16 partnere fra sju land.

– Det overordnede målet er å styrke europeisk konkurransekraft ved å bidra til smartere produksjon i ulike europeiske industrier. Smartere produksjon betyr, i dette tilfellet, en høyere grad av automatisering i de prosessene som er vanskelig å automatisere, sier Belbachir.

Ved å bruke simuleringer, digitale tvillinger, avansert sensorikk, maskinlæring og kognitiv robotikk, har COGNIMAN som mål å utvikle og demonstrere et nytt konsept for digital, kognitiv, smart produksjon. Produksjonen skal bli mer kostnadseffektiv, men også tryggere, mer fleksibel og mer bærekraftig.

Utvidet bruk av roboter

Kjernen i prosjektet er altså disse vanskelig-å-automatisere-prosessene – de som sysselsetter mange mennesker, men som likevel gjerne involverer roboter. Robotene gjør de skitneste, farligste og kjedeligste jobbene, og stadig oftere arbeider de side om side med sine medarbeidere av kjøtt og blod.

Tidligere jobbet industriroboter vanligvis adskilt fra mennesker, ofte innesperret i egne bur, grunnet sikkerhet. De siste årene er det utviklet flere samarbeidede roboter (cobots) som står i et arbeidsmiljø sammen med mennesker. Nå kommer også flere kognitive roboter, som er programmert til å forutse menneskelig atferd og lære seg selv hvordan de bedre kan forholde seg til og hjelpe mennesker.

– Et trygt samspill mellom roboter og mennesker er avgjørende for økt automatisering. Vi trenger mennesker som forstår hvordan roboter best brukes, og vi trenger roboter som lærer seg selv å samhandle bedre med mennesker, sier Belbachir.

Økt effektivitet

Roboter har gitt økt effektivitet og sikkerhet i fabrikker verden over – fra bilindustrien, som har det høyeste antallet roboter, til elektronikk, farmasi og flere andre industrier. Roboter er som skapt – ja, de er faktisk skapt – for å gjøre oppgaver som gjentas tusenvis eller millioner av ganger, og for arbeid i områder hvor mennesker helst ikke skal oppholde seg.

– I COGNIMAN-prosjektet ser vi nærmere på de prosessene som er mindre repeterende, men som fortsatt, om gjort riktig, egner seg godt for automatisering og robotikk, sier Belbachir.

Det er ingen lett oppgave, innrømmer han, å integrere fysiske og digitale verdener.

– Å automatisere prosesser som inkluderer menneskelig aktivitet er alltid utfordrende. Noen ganger handler det mest om roboten blir akseptert eller ikke. Roboten kan være veldig effektiv, men hvis folk ikke føler seg trygge rundt den, vil de heller ikke bruke den. Vi ser at selv inkrementell teknologiutvikling ha en enorm innvirkning på en industri dersom teknologien blir allment akseptert, sier Belbachir.

At COGNIMAN har et spesielt fokus på de menneskelige aspektene rundt automatisering, bekreftes av at forskergruppen inkluderer en ekspert på menneskelige og etiske spørsmål.

Fire piloter

COGNIMAN-prosjektet omfatter selskaper og forskere fra Norge, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Belgia og Italia. Prosjektet har piloter i fire utvalgte produksjonsprosesser: glassfiberproduksjon (3B Fibreglass i Norge), presisjonsmaskinering for store deler (Goimek i Spania), additiv produksjon av medisinske implantater (Croom Medical i Irland), og stålproduksjon (ABS i Italia).

De detaljerte kravene til de fire pilotene sluttføres i disse dager. Samtidig settes en endelig plan for utvikling og demonstrasjon av de nye teknologiene. Det er gjennomført besøk på de fire pilotstedene for å få innsikt og for å konseptualisere løsningene.

Nabil Belbachir

Forskningsleder DARWIN - Grimstad
nabe@norceresearch.no

+47 401 08 137