Gå rett til innhold
<
<
Kunstig intelligens og roboter skal bidra til mer «made in Europe»

Kunstig intelligens og roboter skal bidra til mer «made in Europe»

Aktuelt

Publisert: 02.01.2023
Oppdatert: 20.09.2023

Veronica Helle

I et nytt EU-prosjekt skal NORCE-forskere bidra til å øke automatisert produksjon av varer. Dette skal gjøre produksjonen mer effektiv og sikre bedre tilgang til varer ved at produksjonen kan flyttes tilbake til Europa. Det 4-årige prosjektet får 11 millioner euro fra Europakommisjonen.

NORCE, Nabil Belbachir, koordinator for COGNIMAN prosjektet og forskningsdirektør i NORCE., Nabil, ,

Kilde:
NORCE

Nabil Belbachir, koordinator for COGNIMAN prosjektet og forskningsdirektør i NORCE.

NORCE leder prosjektet COGNIMAN, som skal gjøre produksjonen mer effektiv, tryggere, med mindre bruk av ressurser, materialer, vann, energi – og med lavere klimautslipp.

– Vi skal prøve å automatisere produksjonen så langt vi kan, med robotikk og kunstig intelligens som støtter og hjelper menneskene som jobber i denne industrien, sier Nabil Belbachir, koordinator for prosjektet og forskningsdirektør i NORCE.

Bli mer selvforsynt

De siste tyve årene har mye av produksjonsindustrien forflyttet seg til lavinntektsland. Dette for å slippe unna høye arbeidskraftkostnader og komplekse reguleringer i Europa. Men det kan være problematisk å være avhengig av varer fra land eller regioner langt unna, særlig i sårbare situasjoner som pandemi, krig og politisk ustabilitet. For å bli mer selvforsynt, vil EU utvikle en mer konkurransedyktig Europeisk produksjonsindustri.

– Kunstig intelligens, data og robotikk vil gjøre det mulig å automatisere produksjonsprosesser som per i dag er vanskelig å automatisere. Dette vil bidra til å redusere produksjonskostnadene og opprettholde arbeidsplassene og jobbene i Europa, og samtidig øke arbeidsvelferden og sikkerheten til ansatte, sier Belbachir.

Glassfiberproduksjon er et eksempel på en industri som er vanskelig å automatisere.

Utfordrende dynamisk drift

– En av utfordringene i denne bransjen er å håndtere kontinuerlige endringer i produksjons- og forsyningsprosessene. Flere fragmenterte systemer og tilnærminger fører til hyppig nedetid, defekte produkter og avfall, blant annet fordi maskinene ikke blir stoppet i tide. Moderne maskiner på en fabrikk har generelt mange sensorer og diagnostikk som kan varsle operatører om et problem eller potensielt problem kan oppstå. Kombinerer man disse maskinene med avansert kunstig intelligens, kan du istedenfor forutsi problemer før de oppstår og iverksette de nødvendige tiltak, sier Belbachir.

Hvis man kan forbedre noen av operasjonene med kunstig intelligens, kan man redusere nedetiden og risiko for ulykker og skade på mennesker og produksjon.

– Kunstig intelligens og robotikk har en betydelig rolle i den kognitive utviklingen i industrien. Vi skal utvikle et konsept som gjør produksjonen mer fleksibel, kostnadseffektiv, sikker og bærekraftig, sier Belbachir.

Konseptet kan enkelt tilpasses nye, varierende produksjonsprosesser og miljø. Det endelige målet er å øke den europeiske teknologien og produksjonssektorens konkurranseevne i det globale markedet, samt å redusere det miljømessige fotavtrykket til produksjonsprosesser.

Prøve ut i flere land

Bedrifter og forskere fra Norge, Irland, Frankrike, Tyskland, Spania, Belgia og Italia samarbeider i dette prosjektet. Konseptet vil bli prøvd ut i fire produksjonsscenarier som har kontinuerlige endringer i produksjons- og forsyningsprosessene. Det norske selskapet 3B Fibreglass er ett av de fire som skal demonstrere kognitiv utvikling i bransjen. De tre andre pilotene er i Spania, Italia og Irland.

– 3B Glassfibre Norge er en viktig aktør i overgangen fra fossilt brensel til fornybare energikilder. Produksjon av glassfiber er imidlertid relativt energikrevende og produksjonen bruker naturlige tilgjengelige mineralressurser, sier Paul C. Jensen, administrerende direktør i 3B Fibreglass.

3B Glassfibre Norge er en av få glassfiberfabrikker i Europa og den eneste i Norden. Hovedmarkedet for produktene er produksjon av vindturbinblader. Hvert tredje blad i Europa produseres med tilførsel fra dette glassfiberanlegget, i følge markedsanalyser.

– Selv om 3B Glassfibre Norge anses å være målestokken med tanke på energi og CO2 fotavtrykk, er det fortsatt et betydelig potensial for å redusere fotavtrykket og avfallshåndteringen ytterligere. COGNIMAN prosjektet vil hjelpe 3B Glassfibre med å sikre sin posisjon ved ytterligere å forbedre produksjonsytelsen, produksjonskostnadene og avfallshåndteringen. I et globalt konkurranseutsatt marked er dette nødvendig for å redusere kostnadene og sikre denne typen industri og verdikjede i Europa. Produksjon av glassfiber er en prosess hvor tradisjonell automatisering og robotisering er vanskelig å implementere. Prosjektet vil ta sikte på å utvikle og teste ny type automatisering ved å bruke kunstig intelligens sammen med arbeidsstokken vår, sier Jensen.

3B Fibreglass, Produksjon av glassfiber hos 3B Fibreglass. Produksjon av glassfiber er en prosess hvor tradisjonell automatisering og robotisering er vanskelig å implementere., 3 B Fibreglass, ,

Kilde:
3B Fibreglass

Produksjon av glassfiber hos 3B Fibreglass. Produksjon av glassfiber er en prosess hvor tradisjonell automatisering og robotisering er vanskelig å implementere.

Andre eksempler på prosesser som er vanskelige å automatisere er produksjon av medisinske implantater og metallproduksjon som krever høy temperatur.

– Medisinske implantater må tilpasses til hvert enkelt menneske som skal bruke det. Hvert produkt er derfor forskjellig fra det forrige ettersom menneskekropper er ulike. Derfor er det behov for intensiv menneskelig arbeidskraft for å tilpasse hvert produkt. COGNIMAN ønsker å robotisere det, sier Belbachir.

Kan utnytte data bedre

Norsk industri benytter allerede avanserte produksjonsprosesser, men mange industribedrifter har likevel et potensial for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og data bedre. Bedre utnyttelse av data er viktig om Norge skal lykkes i overgangen til et mer bærekraftig samfunn og en grønnere økonomi. Om bedrifter lykkes med å utnytte de stadig større datamengder effektivt, kan dette bidra til å øke lønnsomheten og kvaliteten i produksjonen, og til at det utvikles mer sirkulære og klimavennlige løsninger.

Kunstig intelligens gjør det mulig å få mer ut av dataene enn tidligere, men for å utnytte dette potensialet er det avgjørende med tilgang til data av god kvalitet. Kunstig intelligens bidrar da til verdiskaping.

NORCE leder konsortiet, med 14 andre partnere. Partnerne er Instituto Tecnológico De Aragón, Ideko S Coop, Sintef AS, Deep Blue SRL, Goimek S Coop, Aldakin SL, Croom Precision Tooling Limited, Montimage Eurl, Eyde-klyngen, Institut De Recherche Technologique Jules Verne, Eit Manufacturing Central GGMBH, Acciaierie Bertoli Safau Spa, IBM Ireland Limited og 3B-Fibreglass Norway AS.

Les også sak på Eyde sin nettside: Eyde-cluster - The European commission awards 11 mill euro to enable AI enhanced robotics systems for smart manufacturing (eydecluster.com)

Nabil Belbachir

Forskningsleder DARWIN - Grimstad
nabe@norceresearch.no

+47 401 08 137