<
<
Kristin Wallevik sier opp i NORCE

Kristin Wallevik sier opp i NORCE

Aktuelt

Publisert: 01.10.2022
Oppdatert: 01.10.2022

Konsernsjef Kristin Wallevik i forskningsinstituttet NORCE har meddelt styret at hun ønsker å fratre med umiddelbar virkning.

Foto: Thor Brødreskift / NORCE, Kristin Wallevik sier opp i NORCE, Norce Kristin Wallevik Foto Thor Brødreskift 31, ,

Kilde:
Foto: Thor Brødreskift / NORCE

Kristin Wallevik sier opp i NORCE

Bakgrunnen er mediesaker om private forhold den siste uken.

– Etter et styremøte fredag kveld vurderer jeg at det er best for NORCE at jeg slutter. Jeg er skuffet over å måtte trekke en slik konklusjon, på grunnlag av medieomtale som jeg opplever som dypt urimelig. Likevel har jeg kommet til at dette er riktig av hensyn til virksomheten, sier Wallevik.

Wallevik begynte som konsernsjef i NORCE i august 2021. Hun kom da fra stillingen som dekan på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. I løpet av sine 13 måneder i stillingen, har Wallevik gjennomført en omorganisering som styret vedtok i juni i 2020, og hun har ledet arbeidet med en omfattende strategiprosess som nå er styrevedtatt.

, Styreleder Robert Bjerknes, Robert Bjerknes 002, ,

Styreleder Robert Bjerknes

Styreleder Robert Bjerknes takker Wallevik for innsatsen hun har gjort for NORCE i tiden som konsernsjef, og har forståelse for beslutningen om å tre tilbake.

– Jeg vil på vegne av styret og NORCE uttrykke takk til Kristin Wallevik for måten hun har ledet organisasjonen gjennom en utfordrende periode, og bidratt til å bygge en styrket kultur og synliggjøre virksomheten. Jeg ønsker henne av et oppriktig hjerte alt det beste gjennom en vanskelig periode, sier styreleder Robert Bjerknes.

Visekonsernsjef Thor Arne Håverstad konstitueres fra og med 1. oktober og frem til ny konsernsjef er på plass.

– Jeg var inntil i dag innstilt på å stå i jobben og fortsette arbeidet med å utvikle NORCE. Nå må jeg dessverre konstatere at forholdene ikke ligger til rette for dette. Jeg er stolt over at NORCE i dag står bedre rustet enn da jeg kom inn i jobben. Jeg takker for sterk støtte fra ansatte de siste dagene, og ønsker alt det beste for en virksomhet som jeg har stor kjærlighet til, sier Wallevik.