Gå rett til innhold
<
<
Aktivitetene i norske havområder må planlegges på en helhetlig måte

Aktivitetene i norske havområder må planlegges på en helhetlig måte

Aktuelt

Publisert: 02.05.2024
Oppdatert: 03.05.2024

Thomas Hovmøller Ris

På første workshop i samarbeidet mellom NORCE og Universitetet i Stavanger ble det diskutert 'blå muligheter i det grønne skiftet', og det var enighet om at samarbeid er essensielt for å sikre bærekraftig utvikling av marine områder.

Päivi A. Teivainen-Lædre, Gruppebilde av forskerne og lederne som deltok på workshopen, Blue 3, ,

Kilde:
Päivi A. Teivainen-Lædre

Gruppebilde av forskerne og lederne som deltok på workshopen

Norges lange kystlinje og havsonen der Norge har rett til å forvalte og utnytte naturressursene gir mange økonomiske muligheter. Samtidig har kystlinjen og den økonomiske sonen stor verdi for samfunnet og miljøet. Disse mulighetene overlapper og kan ha både ønskede og uønskede konsekvenser for miljøet

Derfor må vi sikre at den maritime arealplanleggingen og økonomiske virksomheten vurderes og evalueres på en helhetlig måte, ved hjelp av forskning.

Päivi A. Teivainen-Lædre, Päivi A. Teivainen-Lædre, rådgiver på UiS, med avdelingsleder Hav og miljø i NORCE, Fiona Provan, Blue 4, ,

Kilde:
Päivi A. Teivainen-Lædre

Päivi A. Teivainen-Lædre, rådgiver på UiS, med avdelingsleder Hav og miljø i NORCE, Fiona Provan

Økt samarbeid

Nylig hadde forskere og ledere fra Klima og miljødivisjonen i NORCE en workshop med UiS (Universitetet i Stavanger), som del av vår formelle samarbeidsavtale. Emnet var ‘Blå muligheter i det grønne skiftet’ for å forstå dagens barrierer og ta viktige skritt mot bærekraftig utvikling av marine områder.

Våre diskusjoner understreket viktigheten av forskning på havøkosystemer og biologisk mangfold som et grunnlag for helhetlige og kunnskapsbaserte beslutninger.

Samarbeid og kommunikasjon mellom interessenter, inkludert myndigheter, industri og akademia, er essensielt for å sikre bærekraftig utvikling av marine områder. Sirkulære og bærekraftige matsystemer og digitale tvillinger av fjorder er viktige verktøy for å oppnå dette målet.

Workshopen var en god start på samarbeidet mellom NORCE og UiS, og vi ser frem til å fortsette dette viktige arbeidet. Ved å utnytte vår felles ekspertise og kunnskap, kan vi sikre en bærekraftig og fremtid for Norges marine områder.

Om workshopen

30 forskere og ledere fra NORCE, UiS og Nofima deltok på workshopen. Konserndirektør Klima og Miljø i NORCE Trond Dokken åpnet seminaret sammen med forskningsdirektør på UiS, Kjersti Melberg.

Det var 10 spennende innlegg og varierende tema, se vedlegg etterfulgt av gruppearbeid i tre ulike grupper:

• Marine biodiversity and ecosystem services

• Circular & environment-friendly food systems - from primary production to consumption

• Digital twins of fjords

Päivi A. Teivainen-Lædre, Forsker Roman Berenblyum har ordet på en av workshopene., Blue1, ,

Kilde:
Päivi A. Teivainen-Lædre

Forsker Roman Berenblyum har ordet på en av workshopene.