Gå rett til innhold
<
<
Hvordan var klimaet for flere millioner år siden?

Hvordan var klimaet for flere millioner år siden?

Innsikt

Publisert: 01.07.2024
Oppdatert: 01.07.2024

Stijn De Schepper

Graver i fortida for å få svar om fremtida: I sommer går startskuddet for en ekspedisjon til havet vest for Svalbard. Ekspedisjonen skal utforske jorden sin historie ved å hente data og prøver fra jordlagene under havbunnen.

Katrine Husum, Norsk Polarinstitutt, Fossilt dyreplankton fra cirka 2.5 millioner år siden, cirka 0.2 mm diameter., Stijn de Schipper 1, <p>Foto: Katrine Husum, Norsk Polarinstitutt</p>,

Kilde:
Katrine Husum, Norsk Polarinstitutt

Fossilt dyreplankton fra cirka 2.5 millioner år siden, cirka 0.2 mm diameter.

Skrevet av Katrine Husum, maringeolog/paleoseanograf, Norsk Polarinstitutt, og Stijn De Schepper, paleoseanograf, NORCE og Bjerknessenteret

Bloggen er publisert på Forskning.no: https://blogg.forskning.no/blo... NORCE har fått tillatelse til å publisere bloggen på egen nettside.

Ekspedisjonen er i regi av International Ocean Discovery Program (IODP). IODP er et internasjonalt forskningssamarbeid. Sommerens toktet blir gjennomført med det vitenskapelige boreskipet «JOIDES Resolution» som er 143 meter langt og har et boretårn på 63 meter. 50 forskere og teknikere fra flere land skal delta, deriblant undertegnede.

Stijn de Schepper, Bilde fra boreskipet JOIDES Resolution. Bildet er fra første teststed ved Svalbard. Her boret de etter sedimentkjerner ned til mellom 300 meters dyp., Stijn de Schipper 2, ,

Kilde:
Stijn de Schepper

Bilde fra boreskipet JOIDES Resolution. Bildet er fra første teststed ved Svalbard. Her boret de etter sedimentkjerner ned til mellom 300 meters dyp.

6 millioner år tilbake i tid

På toktet planlegger vi å bore etter sedimentkjerner på fem ulike steder vest for Svalbard, fra havbunnen og ned til mellom 400 – 740 meter. Hovedmålet er å undersøke hvordan klimaet var i Arktis de siste cirka 6 millioner år. Vi vet fra før, at i løpet av denne lange tidsperioden gjennomgikk jordens klima endringer, som var varmere enn i dag til de mye kaldere istider. Når vi undersøker disse periodene kan vi bedre forstå klimasystemet, havmiljø og isbreer, og lettere forklare endringer som vil skje i framtiden.

Boretårn på JOIDES Resolution.
(Foto Katrine Husum / Norsk Polarinstitutt)

Den internasjonale gruppen med forskere som skal delta på toktet har ulike fagekspertiser. Sedimentologene skal forstå hvordan isbreer på Svalbard har endret seg, paleontologer og geofysikere skal finne ut hvor gammel sedimentene er, og paleoseanografer skal innhente data om vannets temperatur i fortiden, fordi innstrømmingen av vannmasser fra Atlanterhavet mot nord påvirker lokal og globalt klima.

Fossile alger og dyr

Det er ikke mulig å få tak i instrumentelle målinger fra havet fra før cirka 1850, og derfor studerer vi i stedet fossile alger eller dyr og DNA fra sedimentkjerner fra havbunnen. Sammensetninger innenfor fauna og flora er for en stor del avhengig av havvannets temperaturer og havis og reflekterer dermed, hvordan havmiljøet og vannmassene var tilbake i tid.

De indirekte data av miljøfaktorene, som vi finner i sedimentkjerner, kaller vi proxy data. En sedimentkjerne er derfor et naturlig klimaarkiv, som kan gi en tidsserie av proxy data på for eksempel havis eller vanntemperatur.

Denne sommeren skal vi hente ut nye data for at vi kan etablere kunnskap om naturlige klimavariasjoner fra tidligere tider, og belyse de klima- og havendringer vi allerede ser i dag i Arktis. De første resultatene kommer allerede, når vi er ombord, men detaljerte undesøkelser skjer på land etter toktet