Gå rett til innhold
<
<
Hjelper til med værvarsling for Øst-Afrika

Hjelper til med værvarsling for Øst-Afrika

Aktuelt

Publisert: 28.09.2023
Oppdatert: 06.10.2023

Gunn Janne Myrseth

Meterologer, samfunnsgeografer, klimaforskere og eksperter fra Røde Kors og Flyktningehjelpen jobber mot samme mål: At de som lever i Øst-Afrika får like gode værvarsler som oss i Norge og at kunnskapen fra systemene når frem til alle som bor i landsbyen tidlig nok. Kun slik kan man få flere avlinger av korn og redde folk gjennom å evakuere dem tidsnok, når regnflommen brått melder seg.

"Der de finnes redder værvarsler liv." Det var tittelen på meningsinnlegget i Panorama-nyheter underskrevet av Erik Kolstad, som er forsker ved NORCE og Bjerknessenteret og Douglas J. Parker, som også er forsker ved NORCE og professor ved universitetet i Leeds.

Og det er også essensen i den jobben som EU Horizon prosjektet CONFER har, der NORCE er vertskap og Erik Kolstad er sjef for.: Nemlig å redde liv gjennom gode varsler både for å sikre avlinger og matproduksjon, for å unngå matmangel og for å sikre varsling av uvær og stormregn som årlig dreper mange mennesker i Øst-Afrika.

Gunn Janne Myrseth, NORCE, Erik Kolstad, NORCE og Bjerknessenteret under CONFER-workshop på Lysthuset på Landås i Bergen sammen med Douglas j. Parker, NORCE og Universitetet i Leeds., Erik Kolstad Douglas J Parker Leeds og NORCE, ,

Kilde:
Gunn Janne Myrseth, NORCE

Erik Kolstad, NORCE og Bjerknessenteret under CONFER-workshop på Lysthuset på Landås i Bergen sammen med Douglas j. Parker, NORCE og Universitetet i Leeds.

Tidlig varsling

Nylig var 30 av de over 50 forskerne tilknyttet CONFER, samlet i Bergen for å løse viktige oppgaver. Klimaforskerne fra Europa og Afrika jobber sammen i dette multinasjonale prosjektet med følgende partnere: Flyktninghjelpen (Norge), Norsk regnesentral (Norge), ICPAC (Kenya), Kenya Red Cross Society (Kenya), University of Cape Town (Sør-Afrika), Met Office (Storbritannia), University of Leeds, (Storbritannia) og Karlsruher Institut für Technologie (Tyskland).

Fokuset er å få opp samt få tatt i bruk, værvarslingssystemer for alle i Øst-Afrika. For det viser seg at der de finnes, så redder også afrikanske værmeldinger liv:

- Et tidlig varslingssystem for den lunefulle Victoriasjøen redder beviselig anslagsvis hundrevis av fiskere fra å drukne hvert år, forteller Kolstad og Parker i Panorama.

Og der ikke værvarslingssystemer finnes, dør folk. Eks. så mistet nærmere 1000 mennesker mistet livet som følge av syklonen Idai, som traff Mosambik, Zimbabwe og Malawi i 2019. De hadde ikke varslinger. Mosambik: Sterke beretninger fra syklonens episenter (panoramanyheter.no)

For Afrika sett under ett så er det mindre enn halvparten av verdensdelens befolkning som har tilgang til slike tjenester, men unntak finnes. IGAD Climate Prediction and Applications Centre (ICPAC) vår kenyanske hovedpartner i prosjektet her i Øst-Afrika, har allerede levert varsler i regionen i mange år, og nå skal disse videreutvikles og gjøres mer presise og detaljerte, bla med hjelp fra CONFER.

Gunn Janne Myrseth, NORCE, Røde Kors Kenya sin meteorolog Zachary Misiani er sentral i å jobbe med rutiner for at systemene kan tas i bruk i afrikanske land., Zachary Misiany Red Cross, ,

Kilde:
Gunn Janne Myrseth, NORCE

Røde Kors Kenya sin meteorolog Zachary Misiani er sentral i å jobbe med rutiner for at systemene kan tas i bruk i afrikanske land.

Språkutfordring

Men ikke bare forskere fra universitet og institutt er viktige. Her er Røde Kors lokalt i Kenya og resten av Øst-Afrika viktig.

- Det er viktig at lokale brukere er koblet på. For kommer ikke værvarselet frem til bøndene og de menneskene som kan bli rammet av uværet, så har ikke kunnskapen noen verdi, understreker meterolog Zachary Misiani som er eneste meterolog i Røde Kors Kenya.

Varslingssystemer og lokale kommunikasjonskanaler er annerledes i bygdene i Kenya og Tanzania enn i f.eks. Norge. Blant annet ville ikke SMS-systemer fungert der. For CONFER med hele Øst-Afrika som geografisk nedslagssone dekker 11 land og 370 millioner mennesker. Noe mer omfattende og kaotisk enn lille Norge. Og så var det alle språkene da. Bare Kenya har engelsk, zwahili og arabisk som hovedspråk. I tillegg er alle stammespråk.

ICPAC fikk i år sine tjenester opp på alle de tre hovedspråkene. En milepæl understreker alle ICPACs representanter som vi møtte i Bergen. Deres nettside er imponerende nok på alle disse språkene: engelsk, arabisk, fransk, amharic, solai, swahili, kinyarwanda og kinesisk..se her 关于我们 - ICPAC.

Edwin Kiplagat, ICPAC, Skal informasjonen ut må man kjenne de lokale forhold. Her er representanter fra CONFER ute for å høre med bøndene om hva som er smartest for å få informasjonen fram., IMG 3046, ,

Kilde:
Edwin Kiplagat, ICPAC

Skal informasjonen ut må man kjenne de lokale forhold. Her er representanter fra CONFER ute for å høre med bøndene om hva som er smartest for å få informasjonen fram.

FN må bidra mer

I innlegget i Panorama stresser Kolstad og Douglas følgende: «FN vil at hele verden skal ha tilgang på værvarsler innen fem år. Dette er et prisverdig, men naivt mål om ikke innsatsen fra Norge og andre land også økes betraktelig.»

I tillegg kommer det her i Panorama-artikkelen frem, at selv om Norge, og noen få andre har noen prosjekter, så er dette dråper i havet. Behovet er enormt, og gevinsten kan bli stor på flere måter av å samarbeide med afrikanske miljøer om slike varslingssystemer og rutiner. For det dreier seg både om å sørge for nok mat og godt liv til alle, samt å sikre at ikke konsekvenser av ekstremvær og det økte omfanget av styrtregn, jager flere og flere mennesker på flukt.

- Av ren egeninteresse bør vestlige land bidra til å få på plass varslingssystemer som gjør det mulig for også afrikanere å kunne leve sine liv der de er født og ønsker å bo. Nå jages mange på flukt på grunn av matmangel og ekstremvær, sier Kolstad som håper at EU og FN gjør alvor av løfter om massiv innsats for å utvide tilgangen til gode værvarslingssystemer. Det er viktig at disse produseres lokalt av de som kjenner utfordringene, og det er her Norge kan bistå med kompetansebygging og tilføring av ressurser, sier Kolstad.

CONFER har ett år igjen av sin tid som EU-prosjekt. Så langt er det meste i rute. Det som samfunnsforskerne i prosjektet understreker i dialog med oss, er at uten den tunge medvirkningen fra de lokale i ICPAC og andre lokale medspillere, ville mye vært umulig. Det som nå gjenstår er å få koble på ennå flere myndighetsrepresentanter lokalt og få ut informasjon om tjenestene som tilbys og er klare til å tas i bruk også lokalt.

CONFER kontakter i NORCE

Erik Kolstad

Forsker I - Bergen
ekol@norceresearch.no
+47 56 10 75 31
+47 411 22 457

Jørund Raukleiv Strømsøe

Seniorrådgiver Klima - Bergen
jost@norceresearch.no
+47 56 10 75 56
+47 950 69 220

Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev