Gå rett til innhold
<
<
Folks holdninger til havvind er preget av hva det kan bety for lokalsamfunnet

Folks holdninger til havvind er preget av hva det kan bety for lokalsamfunnet

Aktuelt

Publisert: 08.12.2023
Oppdatert: 14.12.2023

Thomas Hovmøller Ris

Det er kjent at mange er kritiske til vindkraft på land, fordi turbinene kan komme i konflikt med uberørt natur eller berøre folks eiendommer. Men hva med den sosiale aksepten av havvind?

Foto: Atle Grimsby, Flickr, To vindturbiner ble installert ved Utsira i 2004 og 2010. Dette kalles Utsira Vindpark. Den nye havvindparken Utstira Nord kommer til å bestå av ca. 140 vindturbiner, ca. 7 km. fra øyen Utsira, Flickr Utsira, ,

Kilde:
Foto: Atle Grimsby, Flickr

To vindturbiner ble installert ved Utsira i 2004 og 2010. Dette kalles Utsira Vindpark. Den nye havvindparken Utstira Nord kommer til å bestå av ca. 140 vindturbiner, ca. 7 km. fra øyen Utsira

Det er kjent at mange er kritiske til vindkraft på land, fordi turbinene kan komme i konflikt med uberørt natur eller berøre folks eiendommer. Men hva med den sosiale aksepten av havvind? Eksisterende forskning på havvind viser at folk flest er ikke nødvendigvis mer positive til havvind enn de er til vindkraft på land. Det som betyr noe, er hvilke konsekvenser de forestiller seg at utbyggingen kan ha for dem.

Når det gjelder planer for havvind, er det primært næringer med tilknytning til havet som har interesse, men folk som lever i øysamfunn og langs kysten kan også bli berørt av havvindparker.

I prosjektet ImpactWind SørVest følger vi Utsira som berørt lokalsamfunn knyttet til planleggingen og utbyggingen av Utsira Nord. Det våre foreløpige funn indikerer, er at innbyggerne ser de negative aspektene ved utbygging av havvind på Utsira Nord. Når lokalsamfunnet jevnt over allikevel er positive til havvindutbygging, så er det ut fra forventingene om hva dette kan bety for lokalsamfunnet og deres fremtid. Det handler altså mindre om innbyggernes holdninger til havvind som energiløsning, og mer om hvordan dette kan bidra til arbeidsplasser og sikre bosetting i øysamfunnet.

Vi sikter mot å muliggjøre raskere utbygging av havvind i ImpactWind, blant annet ved å gi mer innsikt i hva som er viktig for berørte interessenter og innbyggere. Studier på sosial aksept av havvind og andre relevante studier og kunnskap vil bli samlet og gjort tilgjengelig i en database. Denne kunnskapsbasen kan gjøre søknadsprosessen fra beslutning til endelig utbygging raskere enn hittil.

ImpactWind kan også bidra til å utvide forståelsen av sosial aksept som noe som ikke kun handler om å være positiv eller negativ til energi-infrastruktur, men vel så mye om hvordan ulike interessenter fortolker situasjonen og hvordan utbyggingsplaner kan påvirke deres liv og lokalsamfunn.

Jens Kaae Fisker og Kristiane Marie Fjær Lindland ved Universitetet i Stavanger står for studiene av sosial aksept på Utsira.

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev