Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 07.12.2022
Oppdatert: 08.12.2022

Katrine Jaklin

På FNs miljøtoppmøte i Montreal denne måneden møtes representanter for nesten alle nasjoner for å diskutere hvordan vi kan bevare jordas biologiske mangfold. Som en del av møtet arrangerer NORCE et seminar om sporbarhet og merking av genredigerte organismer i næringskjeden.

Forventninger til møtet

Få uker etter klimatoppmøtet COP27, samler Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) representanter fra de fleste regjeringer på COP15/MOP10 for å diskutere et nytt rammeverk for bevaring av det biologiske mangfoldet (Post-2020 Global Diversity Framework). Målet med møtet er å komme til enighet om overordnede mål for bevaring av det biologiske mangfoldet i den neste tiårsperioden.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener at “det å ta vare på gjenværende biologisk mangfold er faktisk like viktig som å få ned klimagassutslippene” (NRK radio 06.12.22). Ingen av de 20 målene som ble satt i Nagoya i 2010 har blitt innfridd. Barth Eide understreker viktigheten av å ha handlingsplaner og konkrete mekanismer for å se hvordan de ulike landene leverer opp mot målene.

IISD/ENB | Mike Muzurakis, FNs generalsekretær António Guterres, 370 A1698, ,

Kilde:
IISD/ENB | Mike Muzurakis

FNs generalsekretær António Guterres

Forskningsperspektiver

Forsker I i NORCE, Sarah Agapito, har arbeidet med spørsmål knyttet til konvensjonen og tilleggsprotokollen, Cartagenaprotokollen om biosikkerhet, i mer enn ti år. Hun har sittet i flere ekspertutvalg og også bidratt i sekretariatets publikasjoner om både syntetisk biologi og deteksjon og identifikasjon. Agapito deltar som observatør på møtet i Montreal:

- I år vil fokuset være på Post-2020 Global Biodiversity Framework og hvordan det bør implementeres. Når det gjelder biosikkerhet, vil syntetisk biologi kunne sees på som en raskt fremvoksende teknologi som påvirker andre beslutninger. Jeg forventer også diskusjoner rundt digital sekvensinformasjon, sier hun.


Action Agenda

Agapito forklarer at forskergruppen Genteknologi, miljø og samfunn (GEMS) i NORCE har bidratt både til konvensjonen og Cartagenaprotokollen med vitenskapelig og teknisk rådgivning, gjennom å delta i ekspertfora og kapasitetsbyggingsaktiviteter:

- «FoodPrint-prosjektet: sporbarhet og merking av genredigerte produkter i næringskjeden» har inngått et offisielt løfte om å bidra til konvensjonens nye program: Action Agenda. Dette er en nettplattform og et verktøy som skal synliggjøre ikke-statlige aktørers ansvar for å lage fremtidige målbare ansvarsområder. Vi har også deltatt på nettforum om Action Agenda og biosikkerhet.


Førstehåndskunnskap

GEMS
har over mange år vært involvert i flere tekniske ekspertgrupper som har behandlet temaer knyttet til sosioøkonomiske aspekter (Portal on Socio-economic considerations). Nylig har Sarah Agapito vært engasjert i risikovurdering og risikohåndtering av genmodifiserte organismer (Open-ended Online Expert Forum on Risk Assessment and Risk Management), syntetisk biologi (Open-ended Online Expert Forum on Synthetic Biology, Ad Hoc Technical Expert Group on Synthetic Biology) og et laboratorienettverk for deteksjon og identifisering av GMOer.

- Det er viktig for vår forskning I NORCE å følge debattene tett for å få førstehåndskunnskap om problemstillingene og teknologiutviklingen, avslutter Agapito.

NORCEs side event om FoodPrint-prosjektet

FoodPrint Project: Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain
14. desember kl. 13:15 (Montreal) på Marie Khan Woman's Caucus møterom 513A.

------------
Sarah Agapito deltar også i følgende seminarer:

9. desember - The German Federal Ministry of Food and Agriculture: "LMOs, new genomic techniques & asymmetric authorisation – Approaches to international documentation and traceability"

9. desember - The German Federal Agency for Nature Conservation: "Synthetic Biology: Scan the horizon for impacts on biodiversity"

13. desember - CBD: «Launch of Biosafety Technical Series No.05: Training Manual on the Detection and Identification of Living Modified Organisms in the Context of the Cartagena Protocol on Biosafety»

Les mer om NORCEs side event

Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD)

CBDs overordnede mål er å "bidra til handlinger som vil føre til en bærekraftig fremtid". Dette inkluderer bevaring av biologisk mangfold, bærekraftig bruk av dets komponenter og en rettferdig fordeling av gevinster fra bruk av genressurser. Conference of the parties (COP) er beslutningsorganet for konvensjonen. Her møtes medlemslandene for å inngå forpliktende avtaler.

Les mer om CBD

Kontaktperson

Sarah Zanon Agapito

Forsker I - Tromsø
saag@norceresearch.no
+47 56 10 78 87