Gå rett til innhold
<
<
Bli-INVOLVERT.NO - et verktøy for økt brukerinvolvering

Bli-INVOLVERT.NO - et verktøy for økt brukerinvolvering

Aktuelt

Publisert: 15.09.2020
Oppdatert: 23.06.2022

Bli-involvert.no er et verktøy for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse.

Brukerinvolvering har blitt en stadig viktigere del av kunnskaps- og kompetansesentrenes arbeid. Forventningen om brukerinvolvering er også tydelig i sentrale føringer.

«Økt brukerinnflytelse fordrer at alle tjenester og utøvere har en systematisk tilnærming til samarbeidet med brukeren, både i den enkeltes behandling/bedringsprosess og i utvikling av helse- og omsorgstjenestene», heter det i Helsedirektoratet sin veileder Sammen om mestring.

Bli-involvert.no er en ressurs for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse, og skal bidra til økt brukerinvolvering i tjenestene og i sentrenes eget arbeid.

Et resultat av brukerinvolvering

Bli-involvert.no er utviklet av Kompetansesenterforum vest*, og har blitt til som et resultat av brukerinvolvering.

Kompetansesenterforum vest har vært opptatt av å snakke med brukerrepresentanter i prosessen med å finne ut hvordan disse i større grad kan involveres i sentrenes arbeid. Det har vært møter, fagdager og nasjonale erfaringsseminar – hvor både brukerrepresentanter og ansatte i kunnskaps- og kompetansesentre har møttes for å diskutere. Her har det kommet innspill til hvordan sentrene kan jobbe for økt brukerinvolvering, og disse innspillene er inkludert i arbeidet med bli-involvert.no.

Illustrasjon: Frida Strømme, Illustrasjon fra nettsiden bli-involvert.no, Samhandle 1 1024x724, ,

Kilde:
Illustrasjon: Frida Strømme

Illustrasjon fra nettsiden bli-involvert.no

Eksempler fra praksis og ressurser for brukerinvolvering

På nettsiden er det to innganger; Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter og Når kompetansesenteret skal hjelpe tjenestene med brukerinvolvering. Det handler om hvordan brukerinvolvering kan inngå systematisk i sentrenes arbeid - og det er mange eksempler fra brukerinvolvering i praksis, og eksempler på ulike metoder for brukerinvolvering.

På nettsiden finner du også oversikt over sentrale veiledere og føringer for brukerinvolvering, samt oversikt over brukerorganisasjoner og brukerstyrte sentre.

Målet er at bli-involvert.no blir en nyttig ressurs for brukerinvolvering i kunnskaps- og kompetansesentrene og i tjenestene.

Nettressursen er under kontinuerlig utvikling, og Kompetanseforum vest tar gjerne imot flere innspill via tilbakemeldingsskjema på nettsiden.

Kompetanseforum vest er et forum for utveksling av kunnskap, erfaringer og samordning av strategier i arbeidet mot kommuner, helseforetak og BUFetat.

Hovedmålet for Kompetansesenterforum vest er å gjøre sentrene sine tjenester mest mulig koordinert og dermed bidra til at sentrene sine tjenester blir mer tydelig og bedre kjent i region vest sine kommuner og i alle aktuelle tenester.

Kompetansesentrene som deltar i forumet er KORUS Stavanger, KORUS Bergen, RVTS Vest, RKBU Vest (NORCE) og NAPHA.

Relaterte personer

Ann Heidi Nebb

Leder RKBU Vest - Bergen
aneb@norceresearch.no
+47 56 10 73 02
+47 918 14 784

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev