Gå rett til innhold
<
<
Avanserte metoder for reservoarforståelse har gitt økt utvinning

Avanserte metoder for reservoarforståelse har gitt økt utvinning

Aktuelt

Publisert: 07.02.2020
Oppdatert: 28.06.2022

Veronica Helle

Avanserte metoder for reservoarkarakterisering har bidratt sterkt til økt oljeproduksjon. Forskningen og utviklingen av metodene er hovedsakelig utført av forskere ved NORCE.

Foto: Veronica Helle, NORCE-forsker, Geir Evensen, har utviklet metode som gjør det mulig for oljeselskaper å ta bedre beslutninger., Geir Evensen2 PS, , Geir Evensen

Kilde:
Foto: Veronica Helle

NORCE-forsker, Geir Evensen, har utviklet metode som gjør det mulig for oljeselskaper å ta bedre beslutninger.

Metoden er basert på Ensemble Kalman Filter (EnKF) og gjør det mulig å koble informasjon fra reservoarmodeller med store mengder innsamlede data. All tilgjengelig informasjon fra observerte data og reservoarmodeller, benyttes i EnKF til å lage en best mulig beskrivelse av reservoaret.

Dette gjør det mulig for oljeselskapene å ta bedre beslutninger basert på oppdatert og mer korrekt informasjon, for eksempel når man borer nye brønner.

Geir Evensen, forsker i NORCE, utviklet opprinnelig EnKF for bruk innen hav- og værvarsling, og EnKF-baserte metoder benyttes nå operasjonelt ved de fleste store sentre for værvarsling. NORCE initierte bruk av metoden innen petroleum og metoden har vist seg å fungere svært bra sammen med reservoarmodellering og simulering innen petroleumsbransjen. Flere oljeselskaper, inkludert Equinor, benytter nå EnKF-teknologien i sin anbefalte arbeidsflyt.

- EnKF har bidratt til raskere oppdatering av reservoarmodeller med ny informasjon; det gir lavere usikkerhet og sikrere brønnmål, sier Evensen.

Geir Evensen leder nå NFR Petromaks-2 prosjektet DIGIRES hvor EnKF-teknologien videreutvikles for operasjonell bruk innen digital besluningsstøtte. Prosjektet er et samarbeid med syv oljeselskaper.

Forbedret reservoarforståelse bidrar til store verdier. Reservoarkarakterisering, blant annet gjennom bruk av EnKF-teknologien, er beregnet å stå for over halvparten av teknologiområdets realiserte økning av reserver på 540 millioner fat oljeekvivalenter, står det i ny rapport fra Rystad Energy.

NORCE bidrar til verdiskaping

Rapporten er laget for Norges Forskningsråd, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet og ble lagt frem på Offshore Strategikonferansen. Olje- og energiminister, Tina Bru, sier at rapporten er svært gode nyheter, den bekrefter at støtten til petroleumsforskning resulterer i betydelig økt verdiskapning, store kostnadsbesparelser, nye arbeidsplasser og ny teknologi for å redusere klima- og miljøpåvirkninger. Rystad Energy anbefaler å fortsette med bred støtte til petroleumsforskning slik at Norge kan fortsette å høste av petroleumsforekomstene på en trygg og karboneffektiv måte.

EnKF-teknologien er beregnet å stå for over halvparten av teknologiområdets realiserte reserveøkning på 540 millioner fat oljeekvivalenter.

Rystad-rapporten om effekter av forskningsrådets målrettede aktiviteter innen petroleum

Brukes over hele verden og er klar for nye bruksområder

Geir Evensen jobber i dag i NORCE med videreutvikling og nye applikasjoner av EnKF. Men han oppfant EnKF allerede i 1994, da han var post doc ved Nansensenteret. Etter 25 år med videreutvikling har EnKF blitt en fundamental komponent innen reservoarmodellering i flere internasjonale oljeselskaper. Det var NORCE (tidligere IRIS) og Geir Nævdal som tok metoden til petroleum i 2000. I dag er det en stor forskningsgruppe ved energiavdelingen i NORCE som utvikler metodene for ulike applikasjoner. Teknologien, kunnskapen og erfaringen fra vær- og havvarsling, og petroleumsforskningen, kan fremover også brukes innen nye områder, som for eksempel i helsesektoren og for klimavarsling.

Forskningsgruppen i NORCE som utvikler metodene har ambisjoner om å ta metodene til mange nye bruksområder og leverte i 2019 en SFI-søknad på dette.

Avanserte metoder for automatiserte boreoperasjoner også fremhevet

NORCE-prosjekt innen automatiserte boreoperasjoner trekkes også frem i Rystad-rapporten, som en viktig bidragsyter til fremtidige volumeffekter på norsk sokkel. Prosjektet heter «E-centre laboratories for automated drilling processes».

OpenLab er utviklet og administrert av NORCE, i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Partner i IOR senteret

NORCE er også en av kjernepartnerne i det Nasjonale IOR senteret, som ledes av Universitetet i Stavanger. IOR senteret tilbyr løsninger for forbedret oljeutvinning på norsk sokkel gjennom faglig dyktighet og tett samarbeid med industrien. Senteret bidrar til implementering av miljøvennlige teknologier for forbedring av oljeutvinning på norsk sokkel.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev