VIROVAC: Filtrerende dyreplankton kan fange virus og på den måten påvirke virusøkologi havet

Verdenshavene er fulle av virus, og ingen andre biologiske partikler finnes i større antall på planeten vår! Til tross for at virus ikke anses for å være "levende" er de helt uunnværlige for både biologisk diversitet og næringsomsetning i havet. Der er likevel mye vi ikke vet om dem, spesielt med hensyn på hvordan antallet av dem opprettholdes og hvordan de spres i havet. Én mulig spredningsmekanisme kan være beitere. Vi har i den forbindelse fattet interesse for en helt spesiell gruppe marine dyr ? halesekkdyr, eller planktoniske tunikater. Disse dyrene er spesialister på å fange bittesmå matpartikler - hovedsakelig planteplankton og bakterier
- fra sjøvann. Halesekkdyr bor nemlig inne i filtrerende "hus" som de
bruker til å fange og føre matpartikler rett inn i munnen sin med, og det viser seg at disse filterhusene også fanger store virus ganske effektivt! Slik kan virus, i tillegg til å infisere vertsorganismer, havne på menyen til halesekkdyrene. Dette betyr likevel ikke nødvendigvis slutten for virusene ettersom halesekkdyrene kasserer «filter-huset» sitt og tømmer tarmen hele tiden, og på den måten kan de tvert om føre viruspartiklene ned til havbunnen helt uskadet. Når vi finner ut mer om interaksjonen mellom virus og halesekkdyr kan vi bli nødt til å tenke nytt om hvilken rolle virus har i havet, samt hvordan de formerer seg, hvorfor de forsvinner og hvordan de sprer seg i det marine miljøet. Dette har vi lite kjennskap til og det
er derfor forskere ved Uni Research Miljø og Universitet i Bergen skal bruke de tre neste årene på å komme til bunns i saken. Hvilke marine virus kan halesekkdyr fange? Hvor mange virus blir fanget og fraktet ned til havbunnen? Hva har dette å si for deres overlevelse og spredning i det marine miljøet? Sammen med kollegaer i Canada og Israel skal prosjektdeltakerne i VIROVAC utføre laboratorieforsøk og feltarbeid for å forsøske å besvare disse spørsmålene.