Gå rett til innhold
<
<
Ung i fosterhjem – livskvalitet og kontakt med tjenester

Ung i fosterhjem – livskvalitet og kontakt med tjenester

Målet med studiet er å få mer kunnskap om tjenestebruk, opplevelsen av kontakten med tjenestene, og livskvalitet blant unge i fosterhjem.

Vi vet lite om hvilke tjenester ungdommer i fosterhjem er i kontakt med, og hvordan de opplever kontakten med hjelpetjenestene. Kunnskap om bruk og erfaring med hjelpetjenestene vil bidra med viktig informasjon for tjenesteutvikling i tråd med unges behov.

For å kunne hjelpe flere unge i fosterhjem til å ha det bra i hverdagen sin, trenger vi mer kunnskap om hva som kjennetegner de ungdommene det går bra med.

I dette studiet bruker vi informasjon fra Ung i fosterhjem som er en oppfølgingsstudie om fosterbarns psykiske helse, tjenestebruk og livskvalitet. Både fosterforeldre og de unge selv har svart på undersøkelsen.

Vi undersøker:

  • om unge i fosterhjem mottar de tjenestene de har behov for – og hva som kjennetegner fosterfamiliene som mottar hjelpetjenester.
  • hvordan fosterforeldrene opplever tjenestekontakten – opplever de tiltakene som nyttige, å ha brukermedvirkning, godt samarbeid mellom tjenester, og opplever de endringer i ungdommen etter tjenestekontakt?
  • Hvordan ungdommene vurderer egen livskvalitet – og hva som kjennetegner de ungdommene det går bra med.

Studiet inngår i Marit Larsens PhD. prosjekt og er finansiert av Extrastiftelsen.

Vi samarbeider med Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for Barnevernsbarn.

Prosjektfakta

Navn

Ung i fosterhjem – livskvalitet og kontakt med tjenester

Status

CONCLUDED

Periode

01.04.17 - 31.10.20

Prosjektmedlemmer

Stine Lehmann
Trine Myrvold