nb

<
<
Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager

Formålet med dette prosjektet er å undersøke effekten av et poliklinisk tilbud til pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager på sykefravær og uførhet (delstudie 1), samt å undersøke pasienters erfaringer med fremmende og hjelpsomme (delstudie 2), eller hemmende og lite hjelpsomme (delstudie 3), komponenter i tilbudet. Delstudie 1 har et historisk prospektivt kohortstudie design, som er et egnet design for å studere sammenhengen mellom ulik eksponering og senere utfall. Studien tar sikte på å sammenlike arbeidsstatus mellom pasienter som har mottatt et poliklinisk tilbud gjennom "Raskere Tilbake" ved Sykehuset i Vestfold fra 2008 til 2018 og en tilfeldig utvalgt kontrollgruppe som grunnet samme sykefraværsdiagnose og i samme tidsperiode har mottatt arbeidsstønader fra NAV. Registerdata fra NAV vil benyttes for å undersøke om det nevnte polikliniske tilbudet har bidratt til å hindre uførhet. Delstudie 2 og 3 vil primært benytte et fokusgruppedesign. Fokusgruppeintervjuer gjør det mulig å utnytte samhandlingen mellom deltakerne i en fleksibel diskusjon, noe som kan gi en merverdi når det gjelder å få frem erfaringer blant deltakerne. Deltakerne vil bli valgt strategisk blant pasienter som nylig har mottatt tilbud ved Helse- og arbeidspoliklinikken, Sykehuset i Vestfold (tidligere "Raskere Tilbake"). For delstudie 2 vil vi rekruttere pasienter som har opplevd tilbudet som hjelpsomt og kommet tilbake i arbeid. For delstudie 3 vil vi rekruttere pasienter som ikke har opplevd tilbudet som hjelpsomt eller ikke fått det utbytte de forventet. Intervjudataene vil benyttes for å belyse hva i tilnærmingen som gjorde en forskjell for deltakernes opplevelse og håndtering av opplevde helseplager og om tiltaket har hatt noen innvirkning på deres påfølgende valg, erfaringer og mestringsforventninger.

Prosjektfakta

Navn

Trygg i jobb tross plager

Status

Aktiv

Periode

02.08.21 - 04.08.31

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Prosjektmedlemmer

Tone Langjordet Johnsen
Aage Indahl
Anika Jordbru
Irene Øyeflaten
Torill Helene Tveito