Go straight to content
<
<
Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager

Formålet med dette prosjektet er å undersøke effekten av et poliklinisk tilbud til pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager på sykefravær og uførhet (delstudie 1), samt å undersøke pasienters erfaringer med fremmende og hjelpsomme (delstudie 2), eller hemmende og lite hjelpsomme (delstudie 3), komponenter i tilbudet. Delstudie 1 har et historisk prospektivt kohortstudie design, som er et egnet design for å studere sammenhengen mellom ulik eksponering og senere utfall. Studien tar sikte på å sammenlike arbeidsstatus mellom pasienter som har mottatt et poliklinisk tilbud gjennom "Raskere Tilbake" ved Sykehuset i Vestfold fra 2008 til 2018 og en tilfeldig utvalgt kontrollgruppe som grunnet samme sykefraværsdiagnose og i samme tidsperiode har mottatt arbeidsstønader fra NAV. Registerdata fra NAV vil benyttes for å undersøke om det nevnte polikliniske tilbudet har bidratt til å hindre uførhet. Delstudie 2 og 3 vil primært benytte et fokusgruppedesign. Fokusgruppeintervjuer gjør det mulig å utnytte samhandlingen mellom deltakerne i en fleksibel diskusjon, noe som kan gi en merverdi når det gjelder å få frem erfaringer blant deltakerne. Deltakerne vil bli valgt strategisk blant pasienter som nylig har mottatt tilbud ved Helse- og arbeidspoliklinikken, Sykehuset i Vestfold (tidligere "Raskere Tilbake"). For delstudie 2 vil vi rekruttere pasienter som har opplevd tilbudet som hjelpsomt og kommet tilbake i arbeid. For delstudie 3 vil vi rekruttere pasienter som ikke har opplevd tilbudet som hjelpsomt eller ikke fått det utbytte de forventet. Intervjudataene vil benyttes for å belyse hva i tilnærmingen som gjorde en forskjell for deltakernes opplevelse og håndtering av opplevde helseplager og om tiltaket har hatt noen innvirkning på deres påfølgende valg, erfaringer og mestringsforventninger.

Project facts

Name

Trygg i jobb tross plager

Status

Active

Duration

02.08.21 - 04.08.31

Research group

Research Topics

Project members

Tone Langjordet Johnsen
Aage Indahl
Anika Jordbru
Irene Øyeflaten
Torill Helene Tveito