Nor Argo logo hvit bakgrunn

NorArgo2

Hva gjør vi

NorArgo er et observasjonssystem for de nordiske havområdene som består av batteridrevne bøyer, Argo-bøyer. NorArgo skal levere fysiske og bio-geokjemiske data av høy kvalitet, i nær sanntid og med ukentlig tids-oppløsning. Datamaterialet vil være av betydning for forskning, overvåking og klimamodellering.