Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn

Pålitelig måling av temperatur er en av de mest sentrale utfordringene for effektiv overvåking og styring av høytemperatur metallurgiske prosesser. Temperaturdetektorer representerer en estimert 75 – 80 % andel av verdensomfattende sensor markedet. I tilfeller der konvensjonelle termoelementmålinger ikke kan anvendes eller gir upålitelige resultater og økte kostnader forbundet med vedlikehold og utskifting, ser man gjerne etter alternative målemetoder som optisk pyrometri. Forskningsinstituttet Teknova har i samarbeid med Elkem Teknologi og flere andre FoU partnere utviklet og testet flere optiske måleteknikker på temperaturer opp mot 1500 °C. I dette prosjektet er det planlagt å tilpasse, implementere og teste disse teknikkene på temperaturer høyere enn 1500 °C i Saint-Gobains Acheson prosess. Dette arbeidet vil kunne bidra til en bedre forståelse, bedre kontroll og optimalisering av utfordrende metallurgiske prosesser og lede til betydelig innovasjon og næringsutvikling i regionen. Prosjektet vil bidra til økt samarbeid på tvers av Eyde-nettverkets bedrifter og økt samarbeid med flere FoU miljøer.