Raff Sim 1200
Skjermdump fra verktøyet RaffSim.

RaffSim

RaffSim er et verktøy for offline simulering av øseraffinering. Programmet har vært i kontinuerlig utvikling fra første versjon midt på 90-tallet til den nåværende versjonen.

Input er prosessparametere og simulert operatøraktivitet, og resultatene visualiseres som funksjon av tid og som funksjon av vertikal posisjon i øsen.

Verktøyet brukes til opplæring og til feilsøking, siden det gir mulighet for å se hvordan systemet reagerer på endringer uten risiko.

NORCE bidrar med programmering i python og med modellering.