Gå rett til innhold
<
<
Prospektiv individualisering av kontrastdose ved CT angiografi av koronarkar

Prospektiv individualisering av kontrastdose ved CT angiografi av koronarkar

I en CT undersøkelse av hjertet er det ønskelig å oppnå god kontrastladning i blodårene uten å gi mer kontrast enn nødvendig. Vi vil bruke pasientdata og matematiske modeller for å optimalisere kontrastmengden som gis. Det er viktig å ta bilder på det optimale tidspunkt, dvs. når kontrasten befinner seg i kransarteriene. Normalt blir dette gjort ved hjelp av en forundersøkelse der det gis en liten dose kontrast, såkalt test-bolus. Vi foreslår å bruke informasjonen fra test-bolus sammen med våre matematiske modeller for mer nøyaktig å predikere hvilken dose vi behøver å gi for å oppnå en optimal kontrastladning i kransarteriene. På denne måten kan man for hvert enkelt individ tilpasse nøyaktig den mengden kontrast som er nødvendig for at undersøkelsen skal bli optimal. Prosjektet deles inn i to deler. Første del tar for seg validering av våre matematiske modeller, mens andre del tar for seg individualisering av kontrastmengden.

Prosjektfakta

Navn

Prospektiv individualisering av kontrastdose ved CT angiografi av koronarkar

Status

CONCLUDED

Periode

30.10.17 - 31.12.22

Forskningsgrupper

Prosjektmedlemmer

Jon Bjarne Leiknes
Ole Jacob Greve
Jorunn Havnen
Alf Inge Larsen