Gå rett til innhold
<
<
Politiske teknologier i økosystembasert miljøpolitikk. En analyse av prinsippene for å måle, regulere og regjere økosystemer (EcoLogic)

Politiske teknologier i økosystembasert miljøpolitikk. En analyse av prinsippene for å måle, regulere og regjere økosystemer (EcoLogic)

Hva er de grunnleggende prinsippene som styrer miljøpolitikken? Hvordan defineres for eksempel hva som er akseptabel og uakseptabel ødeleggelse av natur? De siste tiårene har svaret på slike spørsmål endret seg vesentlig. I økende grad har miljøpolitikken kommet til å handle om ivaretagelse av natursystemet i sin helhet, ofte formulert som en mer økosystembasert miljøpolitikk. Denne «økologiske vendingen» har vært viktig for å kunne legitimere beslutninger, men det er uklart hvordan dette påvirker miljøpolitikkens innhold. Heller enn et skifte mot «mer miljøvennlig» politikk, er det indikasjoner på at vendingen også understøtter prosesser som gjør det mulig å maksimere menneskelig nytte fra økosystemer.

EcoLogic undersøker hvordan vendingen kommer til utrykk i politiske, vitenskapelige og reguleringsmessige prosesser. Målet er å få en bedre forståelse av hvordan disse prosessene bidrar til å forme miljøpolitikken og forsøk på å kontrollere påvirkning på økosystemer. Miljøproblemer, som klimaendring og tap av biologisk mangfold, er globale. Også de overordnede tilnærmingene til å løse dem er preget av internasjonale prosesser, i regi av organisasjoner som FN og EU. De konkrete politiske beslutningene og reguleringene skjer likevel i enkeltland. Prosjektet konsentrer seg derfor særlig om forsøk på å måle og regulere miljøpåvirkning på naturssystemer på nasjonalt nivå og hvordan miljøpåvirkning blir legitimert og kritisert i politiske beslutningsprosesser.

Prosjektet studerer og sammenligner disse prosessene i Norge og Sverige. Begge landene har en ambisiøs miljøpolitikk og ansees å være i front internasjonalt. Selv om de på mange områder er like, så tilhører de ulike tradisjoner for hvordan man har organisert forholdet mellom vitenskap og politikk. Prosjektet vil bruke denne variasjonen for å systematisk utforske hvordan slike forskjeller har betydning for utformingen av miljøpolitikken i de to landene.

Kontaktperson

Gisle Andersen

Forsker I - Bergen

gian@norceresearch.no
+47 56 10 76 01

Prosjektfakta

Navn

Politiske teknologier i økosystembasert miljøpolitikk. En analyse av prinsippene for å måle, regulere og regjere økosystemer (EcoLogic)

Status

Aktiv

Periode

01.11.21 - 31.12.26

Sted

Bergen

Totalt budsjett

13.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Christine van der Horst
Monika Berg
Hogne Lerøy Sataøen

Samarbeidspartnere

Örebro universitet, Universitetet i Bergen