Gå rett til innhold
<
<
Pilotstudie på musikkterapi for depresjon i primærhelsetjenesten

Pilotstudie på musikkterapi for depresjon i primærhelsetjenesten

Forekomsten av depresjon er høy. Det er behov for å utvikle effektive behandlingsmetoder i primærhelsetjenesten. Musikkterapi er en liten men i voksende grad anerkjent og anbefalt terapiform som mange pasienter ønsker, men som så langt sjeldent tilbys gjennom primærhelsetjenesten. Mål for dette pilotprosjektet er å finne ut hvordan pasientrekruttering til en effektstudie av musikkterapi (MT) kan fungere, basert på et regionalt forskningsnettverk som samtidig etableres på Vestlandet. 4 fastleger i nettverket skal rekruttere og henvise tilsammen 6 pasienter med depresjon til MT i høst 2018. Henviste pasienter vil tilbys individuell MT (12 sesjoner over 6 uker), med tilfeldig tildeling til MT med eller uten tilleggsaktiviteter (hjemmebasert musikklytting og/eller pusteøvelser). Pasientene vil følges opp etter MT med standardisert diagnoseverktøy (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, MADRS) og andre verktøy om funksjon (GAF), selvrapportert angst (HADS) og livskvalitet (RAND-36).

Prosjektfakta

Navn

Pilotstudie på musikkterapi for depresjon i primærhelsetjenesten

Status

CONCLUDED

Periode

01.04.18 - 31.01.19

Prosjektmedlemmer

Christian Gold
Brynjulf Stige
Tone Smith-Sivertsen
Sabine Ruths