Go straight to content
<
<
Patient safety culture in European out-of-hours services (SAFE-EUR-OOH)

Patient safety culture in European out-of-hours services (SAFE-EUR-OOH)

Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24-7" og "European research network for Out-of-hours primary health care (EurOOHnet)" startet i 2014 en studie hvor en undersøker pasientsikkerhetskulturen ved legevakter i fem europeiske land (Slovenia, Nederland, Italia, Kroatia og Norge). Målsettingen er å validere spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire“ SAQ for legevakt i hvert av deltakerlandene.

I tillegg vil en undersøke hva som karakteriserer pasientsikkerhetskulturen på legevaktene, samt studere likheter og forskjeller mellom landene. I 2015 ble datainnsamlingen fullført i alle deltakerlandene. Mer enn 2000 helsearbeidere er med i SAFE-EUR-OOH studien. En har siden 2016 analysert data, i 2017 publiserte en fire artikler fra prosjektet.

Det er dannet en internasjonal forskergruppe som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.
Fra Norge deltar Ellen Tveter Deilkås (Helsedirektoratet & Helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus), Dag Hofoss (Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, UiO) og prosjektleder for SAFE-EUR-OOH, Gunnar Tschudi Bondevik (NKLM, NORCE & Fagområdet allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB).

Project facts

Name

Patient safety culture in European out-of-hours services (SAFE-EUR-OOH)

Status

Duration

28.02.24 - 28.02.24