Gå rett til innhold
<
<
Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett

Rømming av fisk fra åpne anlegg i sjø har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i en årrekke. Rømming medfører tap av verdier, genetisk påvirkning og risiko for smitte på villaks, samt et omdømmeproblem. Den vesentligste årsaken til rømming er hull i not. Tall fra fiskeridirektoratet viser at rundt 284.000 laks har rømt i 2019 (per 20. september 2019). Det er mange årsaker til rømming. Det kan være at toppen av noten kommer under vann og det kan være at det går hull på noten på grunn av uvær, notvasking, propeller som tar borti noten osv. I den senere tid har det hendt at makrellstørje har brutt tvers gjennom nøter og forårsaket store hull. Dagens metode for deteksjon av hull i nøter består av visuell inspeksjon med dykkere eller ROV - en tidkrevende metode med lang responstid, og forøket risiko for at et hull i en not blir stående uoppdaget og medfører større konsekvenser enn hva som ville vært tilfellet med bedre teknologi for monitorering og varsling.

Det finnes i dag ingen sensorteknologi tilgjengelig annet enn visuell inspeksjon med dykkere eller ROV. Slik visuell inspeksjon er tidkrevende, utsatt for vær og vind og avhengig av avansert billedprosessering for å kunne oppdage hull og skader. I et anlegg med 6-7 nøter, vil en ROV trenge lang tid for å rekke over alle nøtene. Prosjektet overordnede idé er å utvikle kostnadseffektiv og driftssikker sensor-teknologi for kontinuerlig overvåkning av tilstanden til nøter. Rask deteksjon av hull i nøter er avgjørende for å få kontroll på rømming.

Konseptet bygger på at en not, som ethvert mekanisk eller elektrisk system, må ha sin signatur, eller transferfunksjon. Transfersfunksjonen kan så nyttes til å beskrive notens tilstand, spesielt om det er hull i noten som kan medføre rømming av fisk. I tillegg vil et system som «lytter på noten» kunne detektere hendelser som potensielt kan medføre hull.

Prosjektfakta

Navn

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett

Status

CONCLUDED

Periode

01.04.20 - 31.12.22

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjektmedlemmer

Inge Klepsvik