Gå rett til innhold
<
<
Økt kunnskap og handlingskompetanse

Økt kunnskap og handlingskompetanse

Hensikten med prosjektet er å se på sammenhenger mellom utdanning, undervisning, opplevd undervisningskvalitet, opplevd nytteverdi, helse og eventuell deltagelse i forelesningsrekken ”Økt kunnskap og handlingskompetanse” for studenter som begynte på grunnskolelærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen eller praktisk pedagogisk utdanning høsten 2016 (eller begynner høsten 2017) ved Høgskolen i Bergen (Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen).

Alle deltagere inviteres til å svare på spørreskjema om helseplager, stress, mestring, opplevelse av undervisningen samt noen enkle kunnskapsspørsmål knyttet til rus og psykososiale utfordringer for barn og unge.

Det blir en årlig kort oppfølgingsundersøkelse gjennom hele studiet. Deltagerne blir også kontaktet henholdsvis ett og to år etter avslutett utdanning. Vi ønsker også å vite hvem som deltar i undervisningen om ”Økt kunnskap og handlingskompetanse”.

Prosjektfakta

Navn

Økt kunnskap og handlingskompetanse

Status

CONCLUDED

Periode

12.01.17 - 31.12.22

Forskningsområder

Prosjektmedlemmer

Hege Randi Eriksen
Hilde Stokvold Gundersen
Gerd Grimsæth