Norske nyhetsmediers dekning av BLACK LIVES MATTER-bevegelsen i USA

Dette prosjektet undersøker hvordan norske nyhetsmedier formidler BLACK LIVES MATTER, sosial uro og politivold i USA til et norsk publikum. Gitt at urolighetene etter drapet på George Floyd, de langvarige protestene i Portland og ødeleggelsene i Kenosha har utløst en intens global debatt om rase/rasisme, identitet og multikulturalisme og politivold og ytringsfrihet, former norske nyhetsmediers dekning av BLACK LIVES MATTER, sosial uro og politivold i USA hvordan både hendelsene og temaene forstås og debatteres i Norge. Det er derfor behov for en kartleggende analyse av den norske mediedekningen med fokus på 1) kildebruk; 2) kontekstualisering; 3) temaer; 4) terminologi; og 5) framing.

Formålet er å gi norske nyhetsorganisasjoner systematisk, empirisk kunnskap om hvordan temaet dekkes. USA gis generelt bred dekning i norske medier, og prosjektet er slik også en casestudie av hvordan amerikansk politikk og viktige hendelser i amerikansk offentlighet dekkes i Norge.