NettOpp - effektstudie

Målet med denne studien er å effektevaluere NettOpp, som er en mobilapplikasjon for ungdom utsatt for nettmobbing eller negative hendelser på nett. NettOpp har som målsetning å øke kunnskap om nettmobbing, øke hjelpesøkende atferd, øke mestringsstrategier for nettmobbing, redusere psykiske plager relatert til nettmobbingen, redusere nettmobbing, øke selvtillit og søvnkvalitet i målgruppen. Det overordnede målet med prosjektet er å tilby et godt evaluert og nyttig selvhjelpsverktøy for ungdom som er utsatt for negative hendelser på nett. Det er tidligere gjennomført en brukerundersøkelse og en pilotstudie, men de kan ikke si noe om effekten av NettOpp. Derfor skal det nå gjennomføres en randomisert kontrollert studie. Etter denne evalueringsstudien vil NettOpp være gratis og fritt tilgjengelig for alle.