Go straight to content
<
<
NettOpp - effektstudie

NettOpp - effektstudie

Målet med denne studien er å effektevaluere NettOpp, som er en mobilapplikasjon for ungdom utsatt for nettmobbing eller negative hendelser på nett. NettOpp har som målsetning å øke kunnskap om nettmobbing, øke hjelpesøkende atferd, øke mestringsstrategier for nettmobbing, redusere psykiske plager relatert til nettmobbingen, redusere nettmobbing, øke selvtillit og søvnkvalitet i målgruppen. Det overordnede målet med prosjektet er å tilby et godt evaluert og nyttig selvhjelpsverktøy for ungdom som er utsatt for negative hendelser på nett. Det er tidligere gjennomført en brukerundersøkelse og en pilotstudie, men de kan ikke si noe om effekten av NettOpp. Derfor skal det nå gjennomføres en randomisert kontrollert studie. Etter denne evalueringsstudien vil NettOpp være gratis og fritt tilgjengelig for alle.

Kyrre Breivik ved Norce Research Centre AS er prosjektdeltaker i prosjektet. Prosjektet ledes av Henriette Kyrrestad ved UiT Norges arktiske universitet.

Project facts

Name

NettOpp - effektstudie

Status

Active

Duration

01.09.20 - 15.12.30

Project website

www.uit.no/nettopp

Research Topics

Prosjekteier

UiT Norges arktiske universitet

Project members

Henriette Kyrrestad
Sabine Kaiser
Monica Martinussen
Frode Adolfsen